Igale koondamisele eelneb töötaja tegevuse kaardistamine

Kui asutuses hakatakse tegelema töötajate funktsioonide kaardistamisega või palutakse ülesse kirjutada oma tööpäev, siis võite lähemal ajal oodata koondamisi. See on ametliku ettekäände saamine, et vabaneda niigi nendest töötajatest, kelle nägu ei meeldi. Eriti imelik on seda teha aga siis kui töötaja on aastaid teinud samal ametikohal tööd ja siis hakatakse organisatsiooni uuesti “kaardistama”. Jääb …

Continue reading ‘Igale koondamisele eelneb töötaja tegevuse kaardistamine’ »

Rootsi kutsus kriisi põhjustanud pangad aru andma.

Tõde Eesti panganduse kohta kostub teiselt poolt Läänemerd. Allikaks Rootsi pensionäri artikkel. Katkendid sellest: Rootsi televisioon näitas kolmetunnist otsesaadet, milles käsitleti Baltimaade majandusolukorda. Rootsi riigipanga ja parlamendi rahanduskomisjoni korraldatud küsitlus käsitles Rootsi ametivõimude tegevust majanduskriisi ajal Balti riikides. Viidati sellele, et 2008. aasta alguses ilmnenud majandusraskustest hoolimata ei kohanenud Balti riigid muutunud olukorraga. Ingvesi sõnutsi …

Continue reading ‘Rootsi kutsus kriisi põhjustanud pangad aru andma.’ »