Muudatustega põhiseadus

Homme on Eestil uus põhiseaduse redaktsioon. Peamised muudatused puudutasid kaitseväe juhataja ametisse nimetamist, mis nüüd läks presidendi volituste alt valitsuse alla. See oli üks väike loobumine presidendi volitustes, mis kindlasti suurendas tema võimalusi saada tagasi valitud teiseks ametiajaks.

Eesti maksukoormuse tõus oli 2009. aastal Euroopa suurim

2009. aastal kasvas Eestis maksukoormus 2008. aastaga võrreldes 3,8 protsenti ja ulatus 35,9 protsendini SKP-st. Sellega olime natuke üle Euroopa Liidu 27 riigi keskmisest näitajast (35,8%) ja lähenesime jõudsalt eurotsooni riikide keskmisele (36,5%). Eesti oli selle näitajaga 13. kohal, aga ületas märgatavalt Leedut (29,3%) ja Euroopa madalaima maksukoormusega Lätit (26,6%). Meie Balti naabrid olid kuue …

Continue reading ‘Eesti maksukoormuse tõus oli 2009. aastal Euroopa suurim’ »

Täna möödus 42 aastat inimese väidetavast lennust Kuule

20. juulil 1969 toimus ameeriklaste esimene lend Kuule. Sellest tehti ka televisioonis ülekanne aga tookordsete must-valgete televiisorite ja monoheli tõttu polnud eriti palju neist udukogudest näha. Järgnevate aastate jooksul toimus ridamisi uusi lende, mis ka justkui käisid Kuu pinnal ja tõid sealt huvitavaid kivimeid ja tolmu tagasi. Kokku korraldati 12 mehitatud lendu ja siis need …

Continue reading ‘Täna möödus 42 aastat inimese väidetavast lennust Kuule’ »