Alates 2007. aastast on Eesti võlg suurem kui SKP

Võlakoormus ületas SKP 2007. aastal ja jõudis 108,3 protsendini. Järgnes võlakoorma kasv: 2008. aastal 116,7 protsendini, 2009. aastal 124,6 protsendini ja eelmisel aastal langus 115,2 protsendini. Käesolevaks aastaks võib prognoosida võlakoormuse kasvu 121,5 protsendini, kui lähtuda Eesti Panga ennustatud sisemajanduse koguproduktist ja liita eelmise aasta koguvälisvõlale juurde EFSF-ile antud kahe miljardi eurone laenukäendus. Eesti sisemajanduse …

Continue reading ‘Alates 2007. aastast on Eesti võlg suurem kui SKP’ »

Keskmine palk Soomes 3127€ ja Eestis 635€ kuus

Eesti Statistikaameti järgi on keskmine palk 831 eurot aga Maksu- ja Tolliameti järgi oli eelmisel aastal deklareeritud (bruto)palgatulu keskmiselt 635,5 eurot ehk 9940 krooni inimese kohta. Rahandusministeerium on teinud optimistliku prognoosi, et 2015. aastaks jõuab Eesti keskmine palk 1000 euroni ehk kasvab 831 + 169 = 1000. Seejuures on praegu 2 Eesti ametiasutuse keskmise palga …

Continue reading ‘Keskmine palk Soomes 3127€ ja Eestis 635€ kuus’ »