Reformikad teevad Uus Eesti erakonna

Kallid kaasmaalased, nüüd on see juhtunud!

Vana Eesti on Reformierakonna juhtimisel rappa läinud ja lavale astub Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Erik Salumäe, kes asutas mittetulundusühingu Uus Eesti. Teatavasti on ka erakonnad oma olemuselt mittetulundusühingud. Kui tal vaid õnnestuks saada kokku 1001 liiget, siis saaks ta taotleda ka erakonna registreerimist.

Kuid milleks vajavad reformierakondlased alternatiivset nime ja võiks isegi öelda, et kehandit? Pealegi veel sellist, mis vihjab uuele ja ehk isegi paremale? Vastus peitub järgnevas. Tuleb meenutada, et 2008. II kvartalis oli majanduskasv negatiivne 0,3 protsendiga. Sama kordus ka III kvartalis, kus majanduslangus oli 3,5 protsenti.

Erik Salumäe asutaski mittetulundusühingu Uus Eesti I kvartali lõpus või täpsemalt 18. märtsil kui majandus polnud veel langemist alustanud aga esimesed märgid sellest olid juba õhus.

Äriregistri väljavõte MTÜ Uus Eesti. Asutaja ja ainus juhatuse liige on Reformierakonna liige Erik Salumäe
Äriregistri väljavõte MTÜ Uus Eesti. Asutaja ja ainus juhatuse liige on Reformierakonna liige Erik Salumäe

Asutaja kuulub Reformierakonda

Erik Salumäe on Reformierakonna liige alates 14. jaanuar 1997.
Erik Salumäe on Reformierakonna liige alates 14. jaanuar 1997.

MTÜ Uus Eesti taotleb Patendiametilt ka kaubamärki sõnadele UUS EESTI ja seda koguni 6 klassi ulatuses. Muuhulgas on taotlusega hõlmatud trükised (fotod, ajakirjad, ajalehed, postkaardid, raamatud), reklaam (raadioreklaam, telereklaam, reklaampindade üürimine), side (arvutiside, uudisteagentuurid), haridus (väljaõpe, meelelahutus, elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus) ja juriidilised teenused; turvateenused vara ja isikute kaitseks.

Kogu taotlus on järgnev:

Registreerimistaotluse number M200801399
Taotluse esitamise kuupäev 30.09.2008
Staatus Menetluses
Kaubamärk UUS EESTI
Taotleja Mittetulundusühing Uus Eesti

Klass 16 paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed, ajakirjad (perioodika), ajalehed, ajaleheväljalõigete, ajalehelõigendite albumid, albumid, almanahhid, atlased, kaardistikud, brošüürid, fotod, päevapildid, graafikatrükised, graafilised kujutised, graafilised reproduktsioonid, infolehed, sõnumilehed, kaardid, kaardid (geograafilised), maakaardid, kalendrid, kantseleitarbed (v.a mööbel), kataloogid, käsiraamatud, laulikud, loendid, nimestikud, registrid, maakaardid, geograafilised kaardid, märkmikud, märkmeplokid, perioodika, perioodiliselt ilmuvad trükised, pisitrükised, brošüürid, plakatid, müürilehed, portreed, postkaardid, prospektid, raamatud, rebitavad kalendrid, trükitooted, trükitoodang, trükiväljaanded, trükised, väljaanded (trüki-), trükiväljaanded, õnnitluskaardid.

Klass 35 reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused, ajalehtede tellimise organiseerimine (teenus), andmetöötlus arvuti abil, meediakanalid (kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites), müügikampaaniad, -reklaam (teenus), raadioreklaam, reklaam, reklaami levitamine (posti teel), reklaamiaja rentimine massiteabevahendites, reklaamide küljendamine teenusena, reklaamipinna üürimine, reklaamitekstide publitseerimine, avaldamine, reklaammaterjalide kaasajastamine, moderniseerimine, reklaammaterjalide levitamine, reklaammaterjalide üürimine, reklaampindade üürimine, reklaamtekstide ettevalmistamine, reklaamtekstide kirjutamine, tekstitöötlus, telereklaam, uuringud (äri-), äriuuringud, ärialased küsitlused, päringud, äriinfo, -teave.

Klass 38 side, info- ja kuvaedastus arvuti abil, infoedastus, side (kompuuter-), kompuuterside, arvutiside, uudisteagentuurid.

Klass 41 haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus , elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus, haridusteave, -info, informatsioon (haridus-), haridusteave, -info, informatsioon (meelelahutus-), meele-lahutusteave, -info, informatsioon (puhke-), puhketeave, -info, kompaktkirjastamine, meelelahutusteave, -info, raamatute kirjastamine, avaldamine, tekstide (v.a reklaami) avaldamine, tekstide (v.a reklaamtekstide) kirjasta-mine, avaldamine, tekstide kirjutamine, v.a. reklaamtekstid, tõlkimine.

Klass 42 teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus, andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele, arvutiprogrammide koostamine, graafiline kujundus, interneti otsimootorid (interneti otsimootorite loomine), interneti otsimootorite loomine.

Klass 45 juriidilised teenused; turvateenused vara ja isikute kaitseks; kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.

Kes on Erik Salumäe?

Kirjatsura on oma blogis teinud postituse, kus avalikustas Erik Salumäe kaebuse nädalalehe Eesti Ekspress vastu Pressinõukogus, sest teda oli juletud nimetada üheks vähim tuntud Riigikogu liikmeks. Hans Herman Luige omanduses olev kontsern pidigi avaldama järgneva vastulause:

Tere, Ekspressi lugejad!
Mina olen Erik Salumäe, Riigikogu liige. Sündisin Kuressaares 1970ndal aastal. Kuulun Reformierakonda, kuhu astusin juba 1997ndal aastal.
Olen lõpetanud lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Enne avalikku teenistusse asumist töötasin kirikuvalitsuse kantslerina, kuid juba alates 1995. aastast olen teeninud Eesti riiki – aastatel 1995-1999 olin Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik-sekretariaadi juhataja ja aastatel 1999-2002 justiitsminister Märt Raski nõunik. Rahvastikuministribüroos olen töötanud. Ja Tallinna linnavolikogu liige olnud. Haabersti halduskogus olin lausa nii tähtsal kohal nagu aseesimees. Ja Rein Langi nõunik justiitsministeeriumis olen olnud. See oli tore aeg.
Riigikokku kandideerisin ka hr Langiga samas valimisringkonnas. Minu poolt hääletas 855 tublit kodanikku. See on, muide, kõvasti rohkem kui oli valijaid Jaan Kundlal, kes on vägagi tuntud mees.
Riigikogus kuulun ma reformierakonna fraktsiooni, kus olen lihtliige. Ühessegi komisjoni ma ei kuulu, pole lihtsalt mahti olnud. Millalgi pean ma ju valijatega ka kohtuma. Ja ma pole puudunud mitte üheltki riigikogu istungilt. Ma olen riigikogus pidanud maha 9 kõnet ja kolm korda niisama sõna võtnud. Üheksa kõnet – seda on palju, korra kuus vähemalt. Riigikogus on palju neid, kes pole nii palju rääkinud.
Mul on ka oma blogi, kuhu olen aasta jooksul teinud kümmekond sissekannet. Ka see tõestab veenvalt, et ma ei ole mingi tundmatu inimene. Lähiajal kavatsen luua kontod orkuti ja facebooki suhtluskeskkonda, kuhu mind kutsus Andrus Ansip isiklikult. Seeläbi saaksin veelgi tuntumaks ning õpiksin veelgi enam tundma oma valijaid ja nende vajadusi.
Palun lükata ümber kõik minu suhtes esitatud ebaõiged faktid.
Teie,
Erik Salumäe

Jääb üle imestada, et kas see võiski olla see projekt ehk uue erakonna asutamine millele Inno ja Irja blogis käesoleval sügisel vihjati? Justkui ärimeestega suhted rikkunud reformikad teevad uue katusparteid oma äride ja skeemide jäkumiseks. Igatahes on Uus Eesti ka kodulehe teinud www.uuseesti.ee kuigi seal pole hetkel veel sisu.

Jääge kanalile, sest kindlasti kuuleme Erik Salumäe tegevusest lähiajal uusi ja põnevaid fakte.

One thought on “Reformikad teevad Uus Eesti erakonna

  • 31. detsember 2008 at 09:17
    Permalink

    “Mul on ka oma blogi, kuhu olen aasta jooksul teinud kümmekond sissekannet. Ka see tõestab veenvalt, et ma ei ole mingi tundmatu inimene. Lähiajal kavatsen luua kontod orkuti ja facebooki suhtluskeskkonda, kuhu mind kutsus Andrus Ansip isiklikult. Seeläbi saaksin veelgi tuntumaks ning õpiksin veelgi enam tundma oma valijaid ja nende vajadusi.”

    Irw. Ei ole ilus intellektuaalse kärpega inimeste üle naerda.

    Reply

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.