Uue börsikriisi ootus – Hiina

Nägin mõned päevad tagasi ingliskeelsest telekanalist pilti Hiinas valminud pilvelõhkujast, mille küljelt voolas välja veejuga (kosk). Korruseid lugeda ei jõudnud aga tausta arvestades oli see langus võrreldav Tallinna kõrgemate hoonete tippudega. Selliselt kõrguselt ei kuku vesi otse alla, vaid kaldub tuulega kõrvale. Ma arvan, et see oli rohkem reklaamitrikk ülekuumenenud Hiina kinnisvaraturul kui voolava vee toomine linnaruumi. Vähegi kõvema tuulega kalduks veepiisad vihmana hoone ette ja külgedele.

Praeguseks on sellest möödas ilmselt 2 aastat kui soomlased näitasid televisioonis filmi Hiina ehitusbuumist, kus Euroopa artiste kutsuti uute hoonete avamisel esinema, nii laulma kui tantsima. Juba selles filmis tuli välja, et artistidel (kutsuti “valged ahvid”) hakkas tööd nappima. Ma toon selle välja ka Hiina katsena kopeerida Euroopa(Ameerika) kultuuri

Veelgi varem oli filmis näidatud Hiina linnaosasid, kus valmis ehitatud kõrghooned seisid tühjana, sest ruutmeetri kõrge hinna tõttu ei suudetud neile ostjaid leida. Mõelge sellele kui Lasnamäe hooned oleksid 30 korrust ja õhtul süttiks valgus vaid mõnes üksikus korteris. Kontrollitud kapitalismi tingimustes saab hinnalangust ja turu paanitsemist kontrollida aga mitte lõpmatult.

Eesti majandusel läheb praegu hästi(maksulaekumiste ja statistika järgi) aga oleme osa Euroopast, mis võib sattuda majandussõtta Ameerikaga, kus president Donald Trump loodab omaenda majandust kasvatada just teiste riikide arvelt, kehtestades neile tollimakse. Viimaselt Euroopa visiidilt jäi Trump meelde sõnadega, et Euroopa Liit on Ameerika Ühendriikidele suurem vaenlane kui Hiina või Venemaa.

Ameerika Ühendriikide aktsiabörs oli viimase majanduskriisi ehk masu ajal jõudnud 14 tuhande punktini (DOW) aga praeguseks on ületatud 24 tuhande piir. Minu mälu järgi on viimased suured kriisid saanud alguse just südasuvel. Kagu-Aasia kriis algas Tais juulis 1997, masu sai alguse Ameerika Ühendriikide võlakirjaturult augustis 2007. Sellel nädalal oligi ära esimene võbelus, kus 2 miljardit inimest ühendav Facebook kaotas 1 päevaga 20 % oma turuväärtusest ehk 125 miljardit dollarit. See on rohkem kui 10 Eesti Vabariigi eelarvet.

Majanduskriisi ennustab suurte kõrghoonete valmimine ja inimeste ebamõistlik käitumine. Kunagine Eesti Ühispank (praegune SEB) sai oma Tornimäe peakontori valmis natuke enne 1998. aasta kevadel puhkenud Venemaa kriisi(tegelikult oli see Kagu-Aasia Tai kriisi kohalejõudmine). Enne kui Eestis tuli teadvus majanduskriisis elamisest peaminister Andrus Ansipi valitsusega, sai tookordne Kanal 2 ilmateadustaja Liis Lass Saaremaal ka kinnisvara maakleriks. Praegu on sarnane kinnisvarabuum toimumas Hiinas ja selle reaalsusega kohanemist(langust) hoitakse ära administratiivsete vahenditega.

Tegin lõpuks otsingu pilvelõhkujast, mille küljes on veejuga ja sain lisainfot. Hoone asub Guiyang linnas ja on 121 meetrit kõrge. Veejuga paiskub välja 108 meetri kõrguselt. Selleks pumpavad paaki vett 4 mootorit, mis on igaüks 185 kilovatti. Kuigi pressiteate järgi olevat tegemist vihmavee ja puhastatud reoveega, tuleb selles kahelda. Ilmselt on tegemist põhjaveega, mida on töödeldud sarnaselt basseiniveega, et seal ei saaks vetikad hakata kasvama. Kui vesi voolab mööda kõrghoone klaasist fassaadi alla, siis üsna peatselt on see vetikatest roheline. Firma väitel lülitatakse veejuga sisse vaid linna eriliste sündmuste ajal. Tund pumpade tööd maksab 800 juääni ehk umbes 90 eurot. Pikemalt saab lugeda näiteks sellest artiklist: http://www.dailymail.co.uk/news/china/article-5982665/Chinese-company-builds-350ft-tall-artificial-waterfall-outside-SKYSCRAPER.html

Artikli juures on kommentaarides välja toodud ka küsimus langeva vee tekitatud mürast. Ilmselt see võib probleem olla, sest 108 meetri kõrguselt langev vesi põrkab kokku basseini veega, mitte ei lange kaldus pinnale. Isegi paari meetri kõrguselt langev vesi teeb kuuldavat solinat ja Jägala kosk oli samuti lärmakas(langus kümneid kordi madalamalt).

Hiina eelis võrreldes teiste kapitalistlike riikidega on tema kommunistlik parteisüsteem, mis võimaldab tsensuuri. Teatud teemad lihtsalt jäävad kajastamata. Paanika ei ole ühegi ülekuumenenud turu osapoole huvides.

Minu nime kasutatakse spam kirjadeks

Sain teate, et 5. juunil saadeti spam kirju Virgo Kruve nimega. Neis kirjades oli viidatud domeenile eta.ee. Seal oli tekst Daniil Domožilovi kohta, kes kasutas just võõraste inimeste nimesid, et oma pakkumisi edastada, näiteks Arvo Pärt ja Marko Mihkelson.

Ma olen kirjutanud spam kirjade saatjatest umbes 10 aastat ning ei hakka ühel päeval neid ise saatma.

Maikuu lõpul oli tulnud just Daniil Domožilovi kohta käiva eta.ee teksti kohta ähvardus, et “algab domeeni kustutamise protsess.” Arvestades seda, et spam kirja saatjad lülitatakse internetist välja, siis tõesti juhtus sedasi ka eta.ee lehega. Spam kirjade saatjaks on praeguseks jäänud kriminaalse taustaga inimesed, kelle töövahendite hulka kuulub võõra nimega kirjade saatmine.

Kui saite spam kirja, kus saatja on Virgo Kruve, eta.ee või digipost.eu siis need ei olnud minu saadetud. Ootan näidist nendest kirjadest, et saaksin pöörduda politsei poole just minu nime ärakasutamise põhjusel. Võõra inimese nimega esinemine on Karistusseadustikus märgituna karistatud tegevusena ja teen selle kohta kindlasti avalduse politseile.

§ 1572.  Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine

  Teist isikut tuvastavate või tuvastada võimaldavate isikuandmete tema nõusolekuta edastamise, nendele juurdepääsu võimaldamise või nende kasutamise eest eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele, või varjata kuritegu –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
[RT I 2009, 51, 348 – jõust. 15.11.2009]

Spam kirja saatmist ei saa politsei abil lahendada aga usun, et nad selgitavad välja selle serveri ja inimese(d), kes esinesid minu nimega ja tekitasid ka tegelikku kahju(lehtede kustutamine Zone Media OÜ serverist). Zone Media OÜ ei suutnud aru saada, et Virgo Kruve või eta.ee ei saatnud neid spam kirju. Mõistan, et neil ja teistel on raske tuvastada, kes ja millisel eesmärgil mingile lehele viitas.

Miks ma kahtlustan Daniil Domožilovit?

Sest tema ähvardas just eta.ee lehe eemaldada (millel kirjutati spam kirjade saatmisest võõra inimese nime kasutades):

—————————- Original Message —————————-
Subject: Please delete!
From: “Anton Ivanov” <[email protected]>
Date: Tue, May 15, 2018 2:50 pm
————————————————————————–

Please delete link https://www.eta.ee/kuberkelm-kuritarvitab-tuntud-nime/

Homme kell 8 hommikul taotlen teie saidi sulgemist, kuna esitate teadlikult valeandmeid! Te ei pea seda meilisõnumit vastama, kui seda ei kustutata enne kella 16.05.18 kell 8, algab teie domeeni eemaldamise kord!

Allikas:  saabunud email @digipost.eu aadressile

Tegemist võib olla ka Marek Sauberiga Pärnu linnast(tema tabasin b24.ee külastatavuse võltsimiselt) aga seda tuvastab siis politsei uurimine.

Täna tuli selline teade:

Lp hr Kruve

5. juunil laekus ettevõtte ÄRi e-postile (nn spamtrap, st e-post avaldatud vaid
ÄRis) mitu kirja, kus saatja real:

Virgo Kruve .

Meilides oli mh linke domeenidele eta.ee ja digipost.eu, mis näivad Teiega seotud
olevat.

Loodame, et kauaaegne “spämmiandmebaasi” pidaja ei ole ise spämmeriks hakanud ning
tegu on arusaamatusega. Mida siis vajadusel saab ka avalikkusele selgitada.

Seda on ka varem olnud, näiteks spam kirjade saatja Urmo Mark registreeris domeeni veebimees.host ja saatis sellega spam kirju.

Lisan siia Daniil Domožilovi ennetähtaegse vabastamise kohtuotsuse Riigiteatajas, sest selles on oluline info. Nimelt oli tema viimane vanglakaristus kuni 7.06.2018 aga ta vabastati ennetähtaegselt 3.01.2017 kohtumäärusega. Kui mul on õigus ja Daniil on nende 5. juuni kirjade taga, mille peale suleti eta.ee leht, siis võis toimuda uus kuritegu ajal, millal talle kehtisid tingimisi vabastamise nõuded. See peaks tähendama, et ta läheb ära kandma ka varem kandmata jäänud karistust. See on ligi aasta vanglat.

Asjaolud
Viru Vangla esitas 07.12.2016 Viru Maakohtule materjalid kinnipeetava Daniil Domožilovi
vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamiseks.
Viru Maakohtu 20.06.2016 otsusega tunnistati Daniil Domožilov süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, 4
järgi ning karistuseks mõisteti 1 aasta vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvati karistusaja hulka
eelvangistuses viibitud aeg 11.02.2015-12.02.2015, s.o 2 päeva, ning ärakandmisele kuulus 11
kuud 28 päeva vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel liideti mõistetud karistusele Viru Maakohtu
06.11.2014 otsusega mõistetud ärakandmata karistus 2 aastat vangistust ning liitkaristuseks
mõisteti 2 aastat 11 kuud 28 päeva vangistust. Kohus luges karistuse kandmise alguseks
10.06.2015.
Daniil Domožilovit on kriminaalkorras karistatud 4-l korral (3 kelmust, 1 vargus) ning vanglas
kannab karistust esimest korda. Kuritegude toimepanemise soodusteguriks on materiaalse kasu
saamise soov. Vangistuse jooksul omandas kinnipeetav riigikeele B1-taseme ning alates
01.09.2016 omandab isik keskharidust 11. klassis. Kinnipeetaval on 1 kehtiv
distsiplinaarkaristus – 11.03.2016 noomitus valvuri korraldusele mitteallumise eest.
2Vabanemisjärgselt asuks isik elama aadressile xxxx. Tegemist on 4-toalise korteriga, mis
kuulub kinnipeetava ema ja kasuisa kaasomandisse. Kinnipeetaval on olemas töökogemus.
Vabanemisjärgselt plaanib isik asuda tegelema oma ettevõtte xxxx-ga, kus ta on juhatuse liige.
20.09.2016 on xxxx suhtes avaldatud Ametlikes Teadaannetes äriühingu kustutamishoiatuse
teade. Enne vangistust oli isiku majanduslik olukord raske. Sissetulekuks oli
töövõimetuspension, vanemate palk ning kuritegelikul teel saadud tulu. Kinnipeetav tunnistab,
et nii varasemad kui ka praegune kuritegu olid toime pandud materiaalse kasu saamise
eesmärgil. Isikul on suured raskused tulude ja kulude tasakaalus hoidmisega, olenemata tema
sissetuleku suurusest. Tasumata võlanõudeid on 1222,96 eurot.

Vastavalt KarS § 76 lg 5, § 78 p 2 määrata Daniil Domožilovile (isikukood 39206042525) katseaeg alates käesoleva kohtumääruse jõustumisest kuni määratud karistusaja lõpuni, s.o 07.06.2018 ning katseajaks allutada Daniil Domožilov kriminaalhooldaja käitumiskontrollile.

Sündmuse iroonia on selles, et Daniil Domožilov hoiab spam firma lehte cvlab.ee just nimelt Zone Media OÜ serveris(link teksti alguses). Samuti oli minu laimaja piisavalt hooletu, et kasutas sama domeeni, millelt oli juba spam kirju saadetud:

Delivery-date: Tue, 29 May 2018 14:46 +0300
Received: from i-tooner.com ([85.143.210.26]:33842)
—————————- Original Message —————————-
Subject: Saa Kingitus
From: Heilis Mälk <[email protected]>
Date: Tue, May 29, 2018 12:27 am
To:
————————————————————————–

Kui te ei näe seda uudiskirja korrektselt, siis vaadake veebist.
Maitsev kingitus iga tellimusega kaasa. Soodsaad hinnad.
Lai valik.
Kaup laos olemas.
Kiire tarne.

Kui Te ei soovi edaspidi meilt reklaami, vajutage siia.
Click this link to unsubscribe:
https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

See leht suunas ümber aadressile inktoner.ee/et/, mille omanikelt saame ka teada, kellele ta maksis i-tooner.com kaudu pakkumise edastamise eest. Varasematest jälgedest on selleks Daniil.

Minu nime ja minuga seotud domeenide linke sisaldanud spam kiri oli Zone Media klienditoe edastatud spamcop.net lehe andmetel järgmine:

Tue, 05 Jun 2018 16:30:11 GMT [
> Offending message ] Received: (qmail 6876 invoked from network); 5 Jun
> 2018 16:21:08 -0000 Received: from unknown (HELO i-tooner.com)
> (85.143.210.26) by 192.168.8.136 with SMTP; 5 Jun 2018 16:21:08 -0000
> Received: from root by i-tooner.com with local (Exim 4.80)
> (envelope-from ) id 1fQEho-00069f-4t for x; Tue, 05 Jun 2018 19:21:08
> +0300 To: x Subject: [** UTF-8 charset **] ?riregister muudab firmade
> aadresse Message-ID: Date: Tue, 05 Jun 2018 16:21:01 +0000 From:
> “Virgo Kruve” Reply-To: info@i-tooner.com X-envsender:
> [email protected] x-pb-unmime: splitpmsg
> /home/robotti/var/keksit/mm-AGQYD4mQJoUnQ3fJ
>
> VIIMATI KIRJUTATUD
>
> * Algas hoiuse intresside tulumaksustamine
> [https://www.eta.ee/algas-hoiuse-intresside-tulumaksustamine/]
> * Äriregister muudab firmade aadresse
> [https://www.eta.ee/ariregister-muudab-firmade-aadresse/]
> * Küberkelm kuritarvitab tuntud nime
> [https://www.eta.ee/kuberkelm-kuritarvitab-tuntud-nime/]
> * Maksuamet trahvib andmete puudumist
> [https://www.eta.ee/maksuamet-trahvib-andmete-puudumist/]
> * Tallinn teeb maailma suurima reisisadama
> [https://www.eta.ee/tallinn-teeb-maailma-suurima-reisisadama/]
>
> Administrative contact: Virgo Kruve
>
> [email protected]
>
> [email protected]
> Click here to unsubscribe
> [https://i-tooner.com/nl/unsubscribe.php

Seda kirja Daniil mulle ei postitanud aga eelmised printeri tindi pakkumised oli ta saatnud minu postkasti, kust leidsingi selle i-tooner.com kirja. Sealt saab ka ajalugu vaadata, et kes ja millal hakkas sinna kirjutama. Teised spam kirja saatjad kirjutavad mulle harva, venekeelne inimene polnud minu kontakte ringlevast andmebaasist veel leidnud.

Kokkuvõttes on tegemist praegu toimuva sündmusega, mille eesmärk on minu nime kahjustamine. Ma olen kirjutanud spam kirjade saatjatest umbes 10 aastat(nende andmebaasist proovinud välja saada) ning ei hakka ühel päeval neid ise saatma. Küll tuleb tunnistada, et viimastel aastatel on alanud laimu levitamisega ründamine, kus Urmo Mark ja Marek Sauber on teinud minu kohta lehti igasuguste halvustavate sõnadega. Mõlemil oli eesmärk eemaldada infot nende spam kirjade saatmise kohta. Omamoodi väljapressimine, et nimetame sind petturiks, kelmiks ja paadunud valetajaks või eemaldad spam kirja näidised. Kuid neile ei olnud omane päris võõra inimese nimega kirjutada, välja arvatud Urmo Mark ja veebimees.host registreerimine ning spam kirjade laialisaatmine.

Vabandan kõigi kirja saanute ees(mida mina ei saatnud ega tellinud lingi levitamist) ja luban, et Daniil või keegi teine nende kirjade saatjana saab avalikustatud ja loodetavasti ka tegelikult karistuse, sest § selleks on olemas.

Reinsalu teeb välisagendiks Mall Hellami

Justiitsminister Urmas Reinsalu tahab välisagendi mõiste seadusesse kirjutada aga eesmärk Venemaad sildistada annab ootamatuid kõrvalmõjusid. Samavõrd on välisagent USA päritolu Georg Soros ja tema sihtasutus Avatud Eesti Fond.

USA ja Venemaa on üksteise välisagendiga sildistanud juba mitmed aastad. Venemaa puhul oli kriteerium, et välisagent oli mittetulundusühing, mis sai rahalist toetust välismaalt. USA ja Euroopa proovisid välisagendiks teha meediakanalit RT (Russia Today), sest selle omanikud olid Venemaaga seotud.Eesmärk nii Lääne kui Ida puhul sama, et koondada oma ühiskonda ja olla vastu väljastpoolt tulevatele mõjutustele. Venemaa ei taha homopropagandat lubada isegi siis kui see on inimõiguste sildiga. USA ja Euroopa valitsejad ei ole huvitatud kriitikast ühiskonna puudujääkide kohta, sest RT oli kajastanud vaesust, rassilisi konflikte, eliidi korruptsiooni.

Viimastel aastatel on Eestis märgata telekanali PBK ründamist. Eriti aktiivseks läks selle venekeelse telekanali kritiseerimine pärast oktoobris 2017 toimunud kohalike omavalitsuste valimisi. Kaotanud Reformierakond käivitas rünnakud läbi Raul Rebase artiklite. Kahtlemata on Raul Rebane pädev meediat kirjeldama aga tema hinnangud paistavad välja tellimuse täitmisena. PBK eetris on Tallinna tellitud telesaated olnud väga palju aastaid, vähemalt kümme aastat mäletan mina neid seal näinud olevat aga võimalik, et ajaperiood on isegi pikem. Raul Rebane oleks võinud PBK kanalis Tallinna telesaadete näitamist kritiseerida ka oktoobris 2013 või oktoobris 2009 aga seda ei juhtunud, sest siis ei olnud tellimust. Reformierakond ei saavutanud viimastel valimistel loodetud edu ja nii otsitigi kaotuses süüdlast, milleks ei saanud tunnistada erakonnna juhtkonda(eesotsas Hanno Pevkur), vaid süüdlane pidi olema keegi väljastpoolt, kes ei oleks eestlane ega ei oleks Eesti firma. Nii sobiski PBK, millel on Lätis väljastatud litsents. Arusaadavalt pole Reformierakond pädev meediakanalit kritiseerima ja nii toodi lavale Raul Rebane, kes tundus usutavana.

Justiitsminister Urmas Reinsalu plaan välisagente otsida ja registrisse kanda oleks võimalik ainult siis kui Eestis oleks olemas selgelt tuvastatav mõjukanal ja inimesed välismaalt. Paraku see ei ole nii. Eesti on piiririik Ida(Venemaa) ja Lääne(Saksamaa, Brüssel, USA) vahel.

Sorose rahastatud projektid Ungaris tõid sealsele ülikoolile piirangud ja meedias märkasin juba selle meenutamist. Ma ei oska hinnata, kas sihtasutus Avatud Eesti Fond on välismaa (Lääne) mõjuagent, mis lämmatab Eesti iseseisvust ja tegeleb siinsete inimeste ajupesuga(inimõiguste sildiga). See on raskesti mõõdetav, sest puudub võrdlusmoment. Äkki oleks ilma selleta Eesti hoopis teistsugune ja meenutaks neid NSV Liidu liiduvabariike, mis jäid kinni nõukogude pärandisse(Kesk-Aasia riigid, Armeenia, Moldova).

Sihtasutus AVATUD EESTI FOND (registrikood 90000334) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna sihtasutuse registrikaart nr 1:
Nimi ja aadress
2. kanne: Nimi on Sihtasutus AVATUD EESTI FOND
9. kanne: Aadress on Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5a, 10143
Eesmärk
1. kanne: Avatud ühiskonna ideede tutvustamine, levitamine ja toetamine;
1. kanne: kultuuri, teaduse, hariduse ja ühiskondliku elu valdkondades loovuse, initsiatiivi ja sidemete arendamine;
1. kanne: fondi sissetulekute ja kapitali kasutamine, väljamaksmine või annetamine heategevuse, kultuuri, teaduse ja hariduse vajadusteks, samuti fondi kulude katteks
Esindusõigus
1. kanne: Juhatuse liige on Mall Hellam, isikukood 45705040229, elukoht Tallinna linn, Harju maakond
* Sihtasutust võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on sihtasutus
1. kanne: Asutamisotsuse muutmise aeg on 23.05.1997
8. kanne: Põhikiri on kinnitatud 13.10.2016
5. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Märkused
1. kanne: Ettevõtteregistri reg. nr. 01147834
7. kanne: Aadressiandmed on muudetud äriseadustiku § 511¹ alusel.
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 13.08.1997
2. kanne: Kinnitatud 13.04.2007 (muutmiskanne). Kanne on tehtud SAS § 14 alusel.
5. kanne: Kinnitatud 13.05.2013 (muutmiskanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
7. kanne: Kinnitatud 14.09.2016 (muutmiskanne)
8. kanne: Kinnitatud 16.11.2016 (muutmiskanne)
9. kanne: Kinnitatud 07.11.2017 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp

Sihtasutuse eesmärk on “Avatud ühiskonna ideede tutvustamine” ja see võibki tähendada inimeste ajupesu, nende seniste tõekspidamist äramuutmist. Näiteks on avatud ühiskond salliv, igasuguste varem taunitud tegevuste suhtes. Narkomaanid kõnnivad vabalt tänaval ringi, neile antakse süstimiseks puhtaid süstlaid, mitte ei viida võõrutusravile. Abielu ei ole enam mehe ja naise vahel, vaid kehtestati kooseluseadus samasoolistele paaridele. Vikerraadios on iga nädala laupäeval saade Eestis elava vähemusrahvuse esindajaga. Uudistes korratakse, et tööjõu puuduse pärast tuleb Eestisse tuua võõrtöölisi. Igal aastal saab abiellumise või tööleasumisega elamisloa ca 10 tuhat inimest. Eesmärk ongi sooneutraalne tööjõud, mis liigub vabalt ühest riigist teise, kus poleks enam rahvusriiki ega rahvust(sama keelt rääkivaid inimesi samasuguste kultuuriliste tegevustega).

Eestluse pärast võitlemise aasta

Esmakordselt pidas president Kersti Kaljulaid Vabaduse väljakul vana aasta viimase kõne ja selle asemel käib meedias andmine teemal, et pärast seda laulis Ivo Linna laulu “Eestlane olen ja eestlaseks jään” ning mitte hümni.

Ma ise ei vaadanud reformihäälingu ülekannet, teen seda kunagi hiljem. Minu tähelepanu oli teistel telekanalitel, millel puudub järelvaatamise võimalus. Eesti on jätkuvalt osa NSVL-i kultuurist, kus poliitikud peavad aasta viimasel päeval kõne, mida ekslikult nimetatakse uue aasta tervitamiseks. Nii toimus see Venemaal, kus Vladimir Putin esines 22.55 (teda parodeeriti ETV+ kanalil) ja 23.50 Ukraina presidendi Porošenkoga(Moskva on -1 tund Eestiga). Eesti võiks õppida soomlastelt, kelle president Sauli Niinistö pidas kõne 1. jaanuari lõunal kell 12. Siis oligi uus aasta saabunud ja kohane soovida head uut aastat. Soome lahe põhjakalda probleem on jätkuv kakskeelsus ehk umbes 6 %(?) rootslaste pärast kogu riigijuhtimise korraldamine ka rootsi keeles. See on jäänuk Rootsi kuningate võimust. Eestis oli samal ajal balti-sakslaste poolt valitsetud pärisorjus, kus maarahvas oli igati allasurutud.

Hümni ärajäämine südaööl ei tohiks demokraatlikus riigis sellist kriitikat saada. Ajalehe Postimees artikli kommentaaris nõudis Jaan Sulg … „need hümni mittemängimise otsustajad peaks olema täna juba VALLANDATUD.” Pole ühtegi seadust või õigusakti, et 1. jaanuar algab hümni mängimisega. Mina ise pean hümni oluliseks riigi sümboliks, mida ei tohiks purjus inimestele kaasalaulmiseks pakkuda. Seevastu eestlaseks jäämisest laulmine on igati kohane, sest selliseid rahvuslikke laule on mitmeid.

Viimastel aastatel on märgatav rünnak eestlusele. Eelmisel kevadel oli AK uudistes lugu, et Eestisse tuli Tallinna Tehnikaülikooli mees Indiast, keda kutsuti Kaitseliiduga metsa harjutama ja see tegi temast ajakirjaniku käsitluses eestlase. Hiljem on president Kersti Kaljulaid kõnelnud, et igaüks võib saada eestlaseks. Telestuudios kiusati Ojulandi küsimusega, kas siin sündinud mustanahaline on ka eestlane.

Täna avaldati ka Mart Helme avalik kiri presidendile, mille võib lühidalt kokku võtta kui Kaljulaidi erinevate arvamuste üleslugemise ja neile vastandumise. Lisasin ka omalt poolt kommentaari:

Valimiskampaanial ei ole otsa ega algust, see on püsiv. Mart Helme oma 6714 häälega(RK 2015) võiks olla suuremeelne Kersti Kaljulaidi suhtes, kes oma ainsatel valimistel(2016) sai 81 häält. Praegusel juhul siis poliitik kritiseerib Brüsselist saadetud ametniku väljaütlemisi, unustades ära, et ametniku lähetasid Eestisse tagasi Brüsseli struktuurid ja sellele andsid heakskiidu saatkonnad. Nende eesmärk ei ole sama Eesti põhiseadusega, vaid sooneutraalne palgatööjõud, mis juba lasteaiast alates õpib välisfirmade omanikega sama keelt rääkima. Eestlaseks võib saada igaüks, kes seda tahab(seriaalist Riigimehed II hooaeg). ETV seriaal “Livestonia,” Vikerraadio saade “Aja jälg kivis.”
https://www.postimees.ee/4361675/helme-avalik-kiri-presidendile-teie-ametiaega-iseloomustab-traditsioonide-lammutamine-ja-vaen-rahvusriigi-vastu

Viimased paar aastat on tõesti märgatav olnud liikumine päritolu asemel omaks võetud tunnustega eestlaseks olemisele. Enam ei ole vaja, et vanemad on eestlased. Või üks vanem on eestlane. Isegi vanavanemate hulgas ei pea olema eestlast. Piisab Eestis elamisest, siinsete kultuurinormide järgmisest ja juba oledki eestlane. Vähemalt selline on olnud Ansipi ja Rõivase valitsuste ajal alguse saanud tõlgendus. Samasse teemasse läheb Reformierakonna kandidaadina KOV 2017 valimistel olnud Taavi Kotka unistus 10 miljonist e-residendist, keda kõiki saaks ka justkui eestlasteks nimetada. Kui Reformierakond rääkis 1,5 miljonit Eestis elavat inimest(2003. Valimiskampaania lugadusena 15 aastaga) ja IRL-i esimees Margus Tsahkna 2 miljonist Eestis elavast inimesest, siis see oleks võimalik olnud just eestluse andmisega sisserändajatele. Sõltumata siia tulnud inimeste päritolust, oleks neist saanud siin rahvusriigi elanik. Samamoodi käitus Moskva valitsemise ajal ENSV juhtkond, kus ei olnud rahvusi, vaid kõik olid võrdsed kodanikud. Mõned kodanikud olid võrdsemad, saades eelisjärjekorras elamispinna ja muid soodustusi, sest olid siia saabunud tööle.

Hümni ärajäämist ei saa pidada riigile olulise rituaali rikkumiseks. Pigem võib selle asemel esitatud laulu „Eestlane olen ja eestlaseks jään” pidada uueks rahvustunde sädemeks. Selle lauluga vabanesime Moskva võimu alt, selle lauluga algab vabanemine Brüsseli võimu alt. Ma loodan, et Ivo Linnal on elupäevi kuni selle ajani, mil taastub Eesti iseseisvus: võõrsõdurite puudumine (september 1994 kuni märts 2014), euro asemel käibib Eesti Panga noteeritud raha, Brüsseli direktiivide asemel mõtleb Toompeal parlament ise seadusandlike normide peale.

Eesti vajab hoopis uut hümni, mis eristuks soomlastest ja milles ei oleks jumalat tähtsustatud: “su üle Jumal valvaku” aga 70 % ei usu jumalat! Neile pole 800 aastat judeo-kristlikku piibli okupatsiooni pähe hakanud. Samuti on enneaegne rääkida 100. juubelist kui see saabub alles 23. veebruaril(Pärnu) või 24. Tallinnas ettelugemise päeval. Samavõrd ebaloomulik kui 49. aastaseks saanu hakkab (eel)tähistama oma 50. juubelit. See oli ilmselt reformi aegne ettekääne, mis lükati käima “vahendajatele” valimisteks rahapuhvri loomiseks. Sama oli 10 aastat tagasi, kus eestlased kulutasid terve aasta üritustele, soomlastel piirdus nädalaga. Helmed võiksid presidenti pitsitada hoopis Brüsselilt saadavate klaashelmeste pärast, ptüi, kontrollikoja palga pärast.
https://www.postimees.ee/4361235/martin-helme-humni-ara-jatnud-otsustajalt-tuleb-kusida-kas-ta-ei-tahaks-uut-tood-leida?_ga=2.201074791.816734705.1514837643-2035963998.1514837643

1. jaanuaril 2018 kõlas Vabaduse väljakul hümn eestlusele, mitte riigi ametlik hümn isamaast, mida on ühe erakonna poolt väärtarvitatud varastamise, erastamise ja korruptsiooni toimepanemiseks. Inimene võib traditsioone unustada või uutega harjuda aga ta ei saa muuta oma päritolu. Need, kes loodi eestlasteks, võivad sellest ka laulda ning mitte hoolida neist, kes Brüsseli agentide tõlgendusel soovivad ka ennast eestlaseks kuulutada.

Sotsiaalmeedias jälitamisest

Info avaldamise lävend on sotsiaalmeedia tulekuga langenud väga madalale. Piisab konto registreerimise oskusest ja juba saabki hakata infot avaldama. Varem(paberlehtede ajal) tuli läbida filter inimesest toimetaja näol, kes pidi teksti tunnistama avaldamiseks kõlbulikuks. Praegusel sotsiaalmeedia ajal sellist filtrit infole ei ole, keegi ei kontrolli õigekirja või väidete õigsust.
Ma nägin hiljuti YLE1 pealt dokfilmi sotsiaalmeedia(facebook) ja reklaami seoste kohta. Mind see eriti ei häirinud, sest olen olnud ülimalt vähene piltide märkija, tekstide jagaja või muudmoodi sisu edasi jagamisega oma eelistuste paljastaja. Sisuliselt on iga klikk meeldival asjal omamoodi ostusoovitus või kirje andmebaasis, mida pakutakse reklaamijatele. Mida rohkem klikid ja jagad, seda lihtsamaks muudad endale ka reklaami pakkumise.

Veebilehitseja küpsised teevad sellise enesepaljastuse eriti privaatsust rikkuvaks. Mitte ainult sotsiaalmeedia(facebook) andmebaasi ei jää kirje kasutaja tegevusest, vaid küpsistega saavad tegevusi jälgida ka kolmandad osapooled. Näiteks olete sotsiaalmeedia kontole sisse logitud ja lähete loete ajalehti, esitate riigiasutusele avalduse ja lõpuks sattute kusagilt midagi internetist ostma, siis üsna suure tõenäosusega saab küpsiste infot koguv firma siduda sotsiaalmeedia konto tarbitud ajalehe, ministeeriumi lehekülje ja e-poega. Selle vastu aitab veebilehitseja küpsiste kustutamine aga see tähendab käsitsi käsu andmist või veebilehitseja vahepeal sulgemist. See oleks ülimalt tüütu kasutajale, isegi jälitamise pärast häiritud inimesele. Muidugi ei ole seda probleemi neil, kes sotsiaalmeedia kontot ei kasuta. Lahendus võiks olla siis erinevad veebilehtsejad(opera, Firefox, Chrome, jne), millest ühes on sotsiaalmeedia konto(prügi jaoks) ja teisega teete tõsiseid asju, näiteks suhtlete riigiga, käite pangas, teete oste, jne. Sellisel juhul on üks programm seotud isikustatud sotsiaalmeedia tegevustega ja teine privaatsemaks tegevuseks.

Meedia ei paljasta kogu reklaamidega inimeste jälgimise ulatust, sest ka neil on huvi reklaame müüa. Pigem on tõenäoline saada kriitiline vaatenurk Lääne meediast sõltumatutest kanalitest. Meid hoiatatakse Venemaa infosõja eest aga tegelikult on Lääne propaganda samasugune. Kriitiliselt tuleks võtta mõlema väiteid ja kasutada ära nende vastasseisu. Näiteks Vene telekanalist tuli väide, et 300 laiki(sotsiaalmeedia klikki) ütleb inimesele meeldivate asjade kohta rohkem kui võiks teada tema elukaaslane/abikaasa.

Blogi sulgemine parooliga tõmbab tähelepanu

Alates pühapäevast 19. novembrist 2017 pole avalikult kättesaadav Indrek Neivelti blogi, sest see küsib parooli. Muidu ei olekski mina seda märganud aga uudisvoo lugemise programm annab veateate, et sisesta kasutaja nimi ja parool. Ülimalt tüütu.

Blogi sulgemine parooliga tõmbas tähelepanu Indrek Neiveltile.

Blogi sulgemine parooliga tõmbas tähelepanu Indrek Neiveltile.

Internetist kadumiseks on mõistlikum teha lihtsalt puhas valge leht. Muidugi on olukordi, kus paroolidel on õigustatud kasutus aga seda tehakse nii, et kasutaja peab ise leidma need kastid, kuhu sisestab kasutaja ja parooli.

Kogu kataloogi ehk blogi parooliga piiramine on läbimõtlematu. Kui just ei plaanita teha uuendusi, mille toimumise ajal seda ei näidata. Praegusel juhul on ka see põhjus amatöörlik, sest parooli küsitakse juba 1,5 päeva. Lisaks on võimalus teha arendusi sellisel viisil, et nende rakendamine(üleslaadimine) võtab ainult loetud minuteid(seadistuse muutmisel).

Jään põnevusega ootama, kas see leht tuleb veel tagasi. Äkki oligi tegemist reklaamiga, et tähelepanu tõmmata?

Lisatud 27.03.2018. Tänase seisuga on leht jälle kättesaadav(ilma paroolita) ja tundub, et 25. märtsil on tehtud rida postitusi Vikerraadio eetris olnud kommentaaride avaldamisega. Arhiivis oli mul viimane sissekanne 22.09.2017 seisuga ja see on ka praegusel uudisvoo pildil näha.

Parool on eemaldatud ja 25.03.2018 tehtud 4 sissekannet indrekneivelt.eu aadressile

Parool on eemaldatud ja 25.03.2018 tehtud 4 sissekannet indrekneivelt.eu aadressile

Just eile oli Vikerraadios uudis Rahvusraamatukogu projektist robotiga külastada ja salvestada 80 tuhat Eestiga seotud veebilehte. Uudisloos mainiti eesmärgina talletada tuleviku jaoks info, mis võib muidu kaduda.

Arvamusfestival – ansipismi päästmine

Täna on juba viies kord kui Paides peetakse Arvamusfestivali. See on eraisik Kristi Liiva registreeritud kaubamärk. See inimene oli valitsuse pressiesindaja Juhan Partsi valitsuses ja tema algatus oli ülevalt organiseeritud, mitte tema enda mõte. Sellele viitas kohe algusest meedia soosing ja laialdane kajastus.
Kui mõelda tagasi, siis 2012. aastal oli Andrus Ansipil peaministrina väsimus, mille ta oli välja öelnud oma Tartu Vanemuises peetud kõnes(sama aasta veebruaris).

Aga veelgi enam mõjutab meie käekäiku meie endi süvenev väsimus. Väsimus teadmatusest tuleviku suhtes, väsimus igapäevastest muredest. Kannatuste pinnalt tekib kannatamatus – soov nüüd ja kohe paremini elama hakata. Kes ei tahaks rohkem palka? Eriti juhul kui sellest ei piisa vajalike kulutuste katmiseks. See on arusaadav ja loomulik soov.
Väsimus ja kannatamatus käivad käsikäes. Väsimus võib viia tänavatele, aga võib väljenduda ka akadeemilisemalt. Näiteks autoriteetse majanduseksperdi arvates tuleks Kesko-ladu saata tagasi Soome ning Ericssoni tehas Rootsi. Ekspert leiab, et Eesti ei vaja sellised investeerijad, kes kasutavad madala kvalifikatsiooniga tööjõudu./…/
2012. aastal ma ei ütleks, et kui see on kriis, siis ainult sellises kriisis ma elada tahaksingi. Sellises kriisis nagu praegu ei tahaks keegi meist elada – kui oleks paremat valida. Paraku ei saa me välistada, et üleeuroopaline või isegi üleilmne majanduskriis võib osutuda sügavamaks ja kestvamaks kui seni üleelatu. Me ei saa välistada, et erakorralisest kriisist võib saada tavaline seisund. Normaalsus on alati suhteline./…/
Olen selgelt väljendanud, et kui selle valitsuse töövõime või koostöötahe mingil põhjusel juba enne järgmise riigikogu valimist katkeb, siis lõpeb ka minu peaministriks olemise aeg. Järgmist valitsust mina enam ei moodusta – ei enne ega pärast uue riigikogu valimist. Väärilisi jätkajaid leidub, pole kahtlust.

Peaminister oli alustanud oma poliitikast lahkumist. Tal kulus veel 2 aastat, et leida uus samm karjääris ja minna Brüsselisse volinikuks. Need 2 aastat olid Eestile kaotatud, ära tiksutud ajad. Vahepeal said toimuda 2 korda Arvamusfestivalid, millest ei muutunud mitte kui midagi. Need olid isegi kasutumad kui pärast Pronksiööd alguse saanud riigi poolt organiseeritud ja makstud Minu Eesti talgud. Need olid esialgu koristamised, loodus saigi puhtamaks. Kuid 2009. aastal tehti ka mõttetalgud, kus üle Eesti toimusid jututoad.

Kaubamärk Arvamus festival

3.12.2013 esitas Kristi Liiva patendivoliniku kaudu taotlus registreerida kujund ja sõnad Arvamus festival kaubamärgina 41. klassis: Haridus; väljaõpe; koolitus; haridusteave; konverentside, seminaride korraldamine ja läbiviimine; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; tekstide, v.a reklaamtekstide kirjastamine.

Registreerimise kuupäev on 16.04.2015 ja see kehtib 10 aastat.

Kristi Liiva nimele on registreeritud kaubamärk Arvamus festival.

Kristi Liiva nimele on registreeritud kaubamärk Arvamus festival.

Hiljem sai samadele tegevustele registreeritud kaubamärk [eel]arvamusfestival aga see on vähem tuntud. Selle nimega on toimunud vist eelmise aasta üritus Narva linnas.

Eestis on registreeritud kaubamärk Arvamus festival ja [eel]arvamusfestival. Mõlema omanik on Kristi Liiva, varasem valitsuse pressiesindaja.

Eestis on registreeritud kaubamärk Arvamus festival ja [eel]arvamusfestival. Mõlema omanik on Kristi Liiva, varasem valitsuse pressiesindaja.

Paide Arvamusfestivalile kuluv aeg on raisatud aeg. See on samaväärne kui suitsetamine või alkoholi joomine, ainult raha ei kuluta ja tervisele pole kahjulik. Lavale pürgijad on olemas iga riigikorra ajal. Publikus istumise asemel olge ise autor, öelge välja oma mõte tekstina. Kasutada oma aega eraisik Kristi Liiva kaubamärgi edendamiseks on samavõrd tulutu tegevus kui toota teksti või pilti USA erafirmale Facebook(mis kasutuslepingu järgi omandab kõik õigused loodud sisule).

minuloto.ee kadus jäljetult

Asjade loosimise skeem minuloto.ee lõpetas tühja tulemusega, sest augustis 2017 ei ole lehekülg isegi kättesaadav. Nad oli aktiivsed 2011. aastal kui korraldasid inimestele asjade loosimise mängu. Täiesti tavaline ese(triikraud, telefon, veekeetja) jaotati 1 euro väärtusega lotopiletiteks, mida inimene võis soovitud arvu osta. Mida rohkem pileteid, seda suurem tõenäosus oli loosimisel võita.

Järgnevalt näide spam kommentaarist, milles teatati selliste pileti võitjad ja välja loositud esemed.

Minuloto [email protected] tulemused:

https://minuloto.ee/est/results

Kinkekaart kütuse ostmiseks ML00012143 30.12.2011, 14:00 Tallinn
10 MinuLoto Piletit! ML00011546 27.12.2011, 17:59 Paide
Veebikaamera Logitech HD ML00007815 24.12.2011, 11:30 Tallinn
Bluetooth garnituur ML00006228 24.12.2011, 06:50 Rakvere
Pastakas ML00006480 23.12.2011, 22:33 Püssi
Prestigio MultiPad PMP3084B ML00002804 11.12.2011, 21:03 –
10 MinuLoto Piletit! ML00011137 04.12.2011, 11:15 Tallinn
USB-Flash ML00007678 01.12.2011, 13:26 Pärnu
Mängukonsool XBOX360 Elite ML00003124 28.11.2011, 15:00 Tallinn
Apple iPhone 4 16GB ML00010757 28.11.2011, 15:00 Rakvere
Apple iPod Shuffle 2GB ML00007409 20.11.2011, 02:11 Tallinn
10 MinuLoto Piletit! ML00006058 18.11.2011, 08:17 Tallinn
25 MinuLoto Piletit! ML00005860 16.11.2011, 21:51 Tallinn
10 MinuLoto Piletit! ML00005834 16.11.2011, 20:16 Võru
25 MinuLoto Piletit! ML00004826 16.11.2011, 15:27 Võru
Kalev Spa ML00004130 15.11.2011, 19:23 –
Samsung, ML-1670/SEE ML00005114 14.11.2011, 18:31 –
Coca-Cola Plaza Kinkepiletid ML00003239 13.11.2011, 19:29 –
10 MinuLoto Piletit! ML00004535 13.11.2011, 17:17 Tallinn
25 MinuLoto Piletit! ML00002636 08.11.2011, 16:20 Tartu
Viimsi SPA ML00001921 06.11.2011, 19:19 Tallinn
Hiir M185, Logitech ML00000691 06.11.2011, 14:30 Tallinn
CANYON CNL-HP04 ML00001839 05.11.2011, 22:52 Tallinn
T-särk ML00000896 04.11.2011, 18:50 Tallinn
A-DATA S007 8GB ML00000376 03.11.2011, 19:25 Tallinn

Loto sai alguse domeeni registreerimisega 7.06.2011

Whois domeen minuloto.ee on registreeritud 07.06.2011 ja selle omanik ALL25 OÜ Reg. no. 11710029

Whois domeen minuloto.ee on registreeritud 07.06.2011 ja selle omanik ALL25 OÜ
Reg. no. 11710029

domeeninimi: minuloto.ee
staatus: Makstud ja tsoonis
registreeritud: 07.06.2011 16:55
muudetud: 11.05.2017 21:05
aegumise kuupäev: 08.06.2018

Selle skeemi probleem oli minu arvates inimeste väljakasvamine sellisest mängust või lotost. Sarnast loosimist oma ostjatele korraldavad ka teised firmad, kus toote ostmine(ostu registreerimine) annab võimaluse osaleda millegi kolmanda loosimises. Need on jäänud püsima, sest loosimisel osalemine on lisavõimalus. Selline minuloto stiilis tarbijamäng ei ole iseseisvalt jätkusuutlik. Inimene saab 1 euro eest osta ka päris lotopileti, millega saab raha võita ja siis soovitud eseme osta. Tõsi, arvloto võidu tõenäosus on selgelt väiksem kui taolises asjade loosimises. Erinevuse on tõenäosus 1: miljonile või 1:250-le(telefoni osakute arv).

Praegu kuulub domeen firmale ALL25 OÜ Reg. no 11710029

ALL25 OÜ (registrikood 11710029) kohta on avatud Tartu Maakohtu registriosakonna äriregistrikaart nr 1:
Ärinimi ja aadress
1. kanne: Ärinimi on ALL25 OÜ
8. kanne: Aadress on Kihnu tn 18-27, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13913
Kapital
5. kanne: Osakapital on 2 556 eurot
Esindusõigus
2. kanne: Juhatuse liige on Dmitri Šarandak, isikukood 38801180240
2. kanne: Juhatuse liige on Vladimir Berezovski, isikukood 38602210229
* Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
Õiguslik seisund
1. kanne: Õiguslik vorm on osaühing
5. kanne: Põhikiri on kinnitatud 28.12.2011
1. kanne: Majandusaasta algab 01.01 ja lõppeb 31.12
Märkused
8. kanne: Aadressiandmed on muudetud äriseadustiku § 511¹ alusel.
Kannete loetelu
Harju Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
1. kanne: Kinnitatud 31.08.2009 (esmakanne)
2. kanne: Kinnitatud 01.09.2009 (muutmiskanne)
5. kanne: Kinnitatud 17.01.2012 (muutmiskanne)
Tartu Maakohtu registriosakonnas tehtud kanded:
8. kanne: Kinnitatud 15.09.2016 (muutmiskanne)
9. kanne: Kinnitatud 07.04.2017 (muutmiskanne)
Väljatrüki lõpp
Lisatud 1.08.2018. Domeen aegus juulis ja pole enam registreeritud.

Sügis tuleb ilma vabalevita

Eesti vabalevis oli 2 eratelekanalit(TV3 ja Kanal 2), kuid mõlemad lahkuvad 1.08.2017. Selle järel on vabalt DVB-T signaaliga vastuvõetavad ainult ETV, ETV 2, ETV+ ja TTV. Siit tekkib ilmne küsimus: kas maksumaksja üldse peab digitaalset televisiooni üle õhu pakkuma?

Maailm on muutunud 7 aastaga alates analoogsaatjate väljalülitamisest ja digi-TV tulekust. See pole täitnud ühtegi lubadust: telekanalite arv on ainult kahanenud, erakanalite subtiitrid olid pildi sees(neid ei saanud vahetada) ja vastuvõtu tingimused halvemad(prooviti kokkuhoidu saatjate võimsuselt). Esialgu olid telekanalid ka liiga kõrgetel kanalitel, mille levi oli looduslike takistuste(mets) tõttu halvem kui madalamatel kanalitel ja inimesed pidid oma seadmeid korduvalt uuesti häälestama. See oli juba nõukogude ajast teada, millise leviomadusega on detsimeeterlaine signaal aga millegi pärast seda alguses ei rakendatud.
Erakanalid on käivitanud kampaania, et vaataja liituks mõne teleoperaatoriga ja hakkaks maksma. Viasat pakub esimesed 3 kuud tasuta. See tundub ülepakkumisena, et paned satelliidi signaali vastuvõtuks „taldriku” ja soetad uued seadmed. Lähed üle DVB-S signaalile.

DVB-T signaali vastuvõtmine tasulise teenusena maksab Starmani võrgus digiboksiga alates 6,99 eurot kuus. Sisaldab Kanal2 ja TV3 ning 16 muud kanalit.

DVB-T signaali vastuvõtmine tasulise teenusena maksab Starmani võrgus digiboksiga alates 6,99 eurot kuus. Sisaldab Kanal 2 ja TV3 ning 16 muud kanalit.

Arusaadavam on Starmani pakkumine, et nende Zuum TV kaudu jätkata Kanal 2 ja TV3 signaali vastuvõtmist. See tähendab krüpteeritud signaali lahtitegemiseks vaatajakaardi soetamist ja CONAX mooduli puudumisel uue digiboksi soetamist. Juba digipöörde algusest olid müügil CONAX-iga digiboksid ja on suur tõenäosus, et inimesel oli see juba olemas. Ta ei pea siis uut seadet soetama, lihtsalt tegema liitumiseks lepingu ja hakkama tasuma igakuiselt tasu televisiooni vaatamise eest.

Vabalevi kadumine on tagasiminek

Kui juulis 2010. oli üleminek analoogsignaalilt digi-TV peale, siis inimestel oli ka valik tasulise paketiga saada palju rohkem telekanaleid kui oli tasuta näha. Juba siis valisid inimesed ilma kuutasuta televisiooni vaatamise. Sellega olid nad harjunud juba lapsepõlves, et televisiooni kulu oli televiisori ja antenni soetamine. Kuutasu oli null. Märksa hiljem tuli satelliidi pealt vaatamine ja kaabel-TV, mis olid tasulised.
Ma pean üsna ebatõenäoliseks, et inimesed lähevad suuremas osas üle tasulisele televiisori vaatamisele. Selle kuutasu eest saab väiksema mahuga paketi arvutile või nutiseadmele ja nendega on palju rohkem valikuid infot saada kui televiisorist loota endale vajaliku või põneva sisu peale jõuda. Kõige tõenäolisemalt tuleb vähemalt pooltes ehk 50 tuhandes majapidamises see sügis ilma erakanalite ja valimisreklaamita. Nad lepivad kanalite ärakadumisega. Selle võrra langeb televiisori vaatamine ja inimesed saavad vaba aega juurde.

Mind ennast puudutab ka erakanalite lahkumine vabalevist, sest kasutasin vabalevi signaali filmide ja saadete vaatamiseks, kuigi on olemas tasuline pakett palju rohkemate kanalitega. Edaspidi jätkan tasulises paketis olevate kanalite vaatamist, sest need on põnevamad kui Kanal 2 või TV3. Olukord on sarnane Kanal 12 või Kanal 11-ga, mis on minu senises paketis olemas aga mida ma ei näe. Ma ei jõua nendeni isegi kanaleid klõpsides, sest vahetan kanaleid puldilt numbrit valides ja siis „grupi” sees üles-alla. Nad on paketis koos teiste „põhikanalitega” ehk tasuta kaasas. Tasulise paketi maht on piiratud ehk saan vaadata paari kanalit korraga ja sellel ajal Kanal 2 ja TV3 vaatamine tähendaks, et peaksin välja vahetama mõne senise telekanali. Tasuline pakett oligi sellel põhjusel, et vabalevis ja tasuta sealseid telekanaleid ei edastatud.

Kui on youtube või Netflix

Tasulise teleoperaatori paketi saab korvata internetis pakutava sisuga. Esimene valik videopildi jaoks on youtube aga Eestis on ametlikult saadaval ka Netflix ja kodumaine Viaplay. Ma lugesin veebruaris nende lepinguid aga isegi „esimene kuu tasuta” ei pannud mind liituma. Seal olid mõned seriaalid, mis võivad olla huvitavad aga meelelahutusele minev aeg on piiratud. See uus liitumine peab tulema millegi varasema arvelt. Sisuliselt on see inimese poolt enda harjumuste muutmine. Kas jätta kõrvale televiisori ja digiboksi pult ning hakata arvutis kuvarilt või nutiseadmest videopilti vaatama? Selliseks muutuseks on vaja põhjust. Selle eest täiendava raha maksmine ei tundu põhjusena.

Interneti põhist video vaatamist pakub VIAPLAY.ee leht 6,99 eurot kuus ja see sisaldab kümneid seriaale ja filme.

Interneti põhist video vaatamist pakub VIAPLAY.ee leht 6,99 eurot kuus ja see sisaldab kümneid seriaale ja filme.

Erakanalid tegid suure vea keset suve äraminemisega. Programm koosneb kordustest, mingeid uusi saateid ju ei ole, mis motiveeriksid rahalist lepingut sõlmima. Ma pole märganud infot, et vabalevist lahkumise avalduse peab tegema just suvel. Võimalik, et sellele on ikkagi mingi põhjus, näiteks mingi lepinguline alus, et suvel määratakse tasu või pikendatakse litsentsi. Vaatajal oleks põhjus tasulise programmiga liituda uue hooaja alguses ehk augusti lõpus.

Blogi kirjutamise väärtus

Lihtsam on uusi mõtteid kirjutada kui kontrollida, kas keegi teine on varem millegi sarnasele tulnud. Digitaalses ühiskonnas on unikaalset sisu järjest vähem ja toimub info kopeerimine ning ümbesõnastamine. Paberlehtede ajal olid tekstid unikaalsed, sest kellegi teise teksti ümbertükkimine sai toimuda ainult 1 päevase hilinemisega. Nüüd saab ilmunud tekstist teha koopia juba minutite jooksul.

Inimese roll ei ole infoühiskonna arenemisega väärtuslikumaks muutunud. Kui sajandivahetuse paiku arvati arvutite vahelisest võrgust tõusvat kvalitatiivset tulu ehk inimesed saavad targemaks ja faktid aitavad otsuseid teha, siis praegu võib sotsiaalmeedia ajastul tunnistada hoopis vastupidist. Valeinfol on igas mõttes eelis. Kui see on piisavalt atraktiivne ja auditooriumil on eelnevalt sarnane häälestatus, siis saab tühjast kohast välja võluda „uudise.” Selle näiteks on CNN-is teade Donald Trumpi ja Vladimir Putini teistkordsest „salajasest” kohtumisest G20 tippkohtumise ajal. See toimus õhtusöögil, poliitikute abikaasad osalesid ka üritusel. Avalikult teadaolnud üritusest saab teha sensatsiooni, et kohtusid ka teist korda, sest sellest ei olnud pressikonverentsi tehtud. Kas oleme jõudnud selleni, et ilma pressikonverentsil oma tegevusest aruannet esitamata saadki süüdistuse info varjamises? Isegi presidendil võiks olla tööaeg, mida ta ei peaks kajastama ajakirjanikele. Muidu ta ei saakski ju töötada pooleliolevate otsustega või teha ametialast tööd. Isegi presidendil on puhkeaeg ja tööväline aeg eraelule.

Mis on inimese blogi väärtus?

Iga inimese elu on kordumatu, sest temaga juhtuvaid sündmusi ei saa teist korda korrata või lavastada. Siis on asjaolud juba teised. Samamoodi on blogi kirjutamisega, et kirjutaja meeleseisund ja sõnade valik selle väljendamiseks on aja jooksul erinev. See teeb iga blogi teksti maailmas kordumatuks, sest ükski teine autor ei kasutaks sellist sõnade valikut oma mõtte edasiandmiseks. Sõnadel on väärtus läbi nendest arusaamise ja unikaalsuse. Samal asjal võib olla mitu erinevat sõna, mis väljendavad erinevaid taustu. Samuti on võimalik igaühel välja mõelda uus sõna ja sellega märgistada midagi vana.

Blogi on võimalus olla unikaalne. Saab välja mõelda ka täiesti uued sõnad või lausa keele. Lihtsaim pähetulnud näide on selline, et hakkad tähti tagurpidi sõnadeks kirjutama. See tähendab ka tagurpidi lugemist. Selline tähtede kombinatsioon oleks vihje peale inimesele loetav aga arvutid ei saaks neist sõnadest tõenäoliselt kaua aega sotti, et mida need tähendavad. Ma võin ka eksida ja alahinnata arvutisüsteemide taga olevat tarkvara, mis tegeleb inimeste tekstide analüüsi, märksõnadega varustamise ja otsingu teinud inimestele taasesitamisega.

Eelneva arutluse jaoks sain tõuke ühest interneti teenusest, kus interneti aadressi kirjeldamiseks kasutati võõrkeeles sõnu „add property” ehk lihtsas tõlkes „lisa omand.” Kas interneti aadressist saab inimese omand kui ta ei kontrolli blogi avaldamise tarkvara(nõustub ainult kasutamise tingimustega), ta ei kontrolli andmeid hoidvat serverit(seda teeb teenusepakkuja) ja lõpuks on ta kõigest 1 blogi teiste samasuguste seas. Toon selle võrdluseks näite, et Virgo Kruve kujundab enda soovi järgi rahatähe, millele kirjutab numbri 100 ja lisab juurde euro ning prindib selle välja paberile või loob krüptoraha a la bitcoin sarnaselt räsi. Tavaelus oleks see üsna väärtusetu ehk sellise raha aktsepteerijaid oleks praktikas võimatu leida. Inimesed teavad, kuidas näeb välja 100 eurot või milline on krüptoraha ja sellest arusaamast erinev ei saa olla neile väärtus ehk omand.

Sellest küsimusest interneti omandi üle tuligi eelnev tekst. Ma ei lahendanud küsimust, kas blogi aadress on registreeritav kui omand. Isegi kui tegemist on inimese poolt registreeritud domeeni ja makstud serveritasuga, jääb üles küsimus iga inimese blogi väärtusest üksikult võetuna. Muidugi on mõõdikuid, mille järgi saab väärtust hinnata: inimese positsioon, lugejate arv, info uudsus, jne. Ilmselt on 7-8 aasta pärast arusaamine interneti aadressi väärtusest muutunud ja omandit mõistetakse laiemalt. Võibki olla, et interneti aadressi registreeritus ehk kasutusõigus on midagi sarnast kui olla osakute/aktsiate omanik. Väärtust hinnatakse siis sisu unikaalsuse, inimeste huvi(klikid), mõjukuse(viitamised) ja teiste kriteeriumite järgi.