blogid ja internett

Domeeni reformiga seotud kratid

Täna kustutati 40478 Eesti .ee või pri.ee domeeni, mis on umbes 42 % kõigist Eestis registreeritud domeenidest. Sellise märgatava kaotuse põhjustas domeenide registreerimise reform, kus seni registreerinud EENet vahetati välja moodustatud Eesti Interneti sihtasutusega ja aastane teenuse hind tõsteti 6-kordseks (45 kroonilt 285 kroonile, lisandub käibemaks).

Kes olid siis domeenireformiga seotud isikud?

JOKK – Jaak Lippmaa ning Juhan Partsi tuttavad on edukad.

Kehtiv Korruptsioonivastane seadus defineerib korruptsiooni kui ametiseisundi kasutamise omakasu eesmärgil. Kui kasu saab keegi teine, pole see korruptsioon vaid õnn.
§ 5. Korruptiivse teo, korruptsiooniohtliku suhte ja korruptiivse tulu mõisted
(1) Korruptiivne tegu on ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamine omakasu saamise eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid otsuseid või toiminguid või jättes tegemata õiguspärased otsused või toimingud.
Seega me siin ei räägi korruptsioonist vaid Eesti ärimeeste, advokaatide ning poliitikute edulugudest. Kuni inimene pole kohtus süüdi mõistetud, on ta süütu.

Liana Kuuseok

Liana Kuuseok on endine Valitsusseide töötaja. Riigisaladuse all tegutseva asutuse ja töötajate kohta on vähe teada aga tema allkiri on 08.11.1996 Riigikontrollile läinud dokumendil. See on dokument, milles püütakse Riigikontrolli veenda, et nende asutus pole “isik”:
“Käibemaksuseaduse (1993, 60, 847) paragrahvi 2 kohaselt loetakse
isikuks füüsilist ja juriidilist isikut, mistõttu Valitsusside asutuse osas mõiste isik Käibemaksuseaduse mõttes ei ole kohaldatav.”
Liana Kuuseok asutab 06.02.1997 koos Kersti Talvik’u ja Andres Bauman’iga firma Unineti Andmeside AS. Osakapitaliks aetakse kokku hämmastav summa 420 tuhat krooni. Võimalik, et Unineti nimi ei ütle lugejale midagi aga tuttav võiks olla firma praegune nimi Elisa Eesti AS.
01.06.1999 lahkuvad kaks edukat naist juhatusest.

Taavi Talvik

Taavi Talvik on nimetatud Valitsusside võtmeisikuks. Täpsemalt: “Võtmeisikud: direktor Jaak Lippmaa (jack ät vs.ee) ja Taavi Talvik (taavi ät vs.ee).” Tema nimi ilmub Unineti juhatusse Kersti Talviku kõrvale 25.08.1997 ning 01.06.1999 lahkus Kersti Talvik juhatusest. Täna istub Taavi Talvik Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogus.

Rein Posti ja Ülar Puhm

Rein Posti ja Ülar Puhm on endised Valitsusside töötajad. Nad asutavad 30.01.1997 aadressile Jõe tn 5 osaühingu Kõnetraat osakapitaliga 10 tuhat krooni. See on nädal enne Unineti Andmeside AS asutamist aadresile Rävala 10-412.

Andres Tiisler

22.02.2000 olles 14 aastane, on Andres Tiisler ainuke vastasutatud OÜ ViaTel juhatuse liige, mille tegevuseks on pandud “üldkasutatava sidevõrgu loomine, moodustamine ja opereerimine”.
22.08.2000 Lisandub juhatuse liikmeks Jaanus Kikas.

Jaanus Kikas

Jaanus Kikas on endine Valitsusside töötaja. 16.06.1999 ilmub tema OÜ Kõnetraat juhatusse ja lahkuvad Rein Posti ning Ülar Puhm. Osakapital suurendatakse 40 tuhande kroonini ning aadressiks saab Rävala 10-410. 19.05.2003 ühendatakse OÜ Kõnetraat osaühinguga ning juhatusse lisanduvad Rein Posti, Risto Rosimannus, Toomas Vahi. Osakapital tõuseb 1,64 miljoni kroonini. 30.06.2006 asutab ta korteris Põllu 135-11 (Tallinn), Tallinn firma Adrenaline Group osakapitaliga 40 tuhat krooni ning on selle ainuke juhatuse liige. Aasta 2009 on osaühingu käive 130 miljonit krooni ning puhaskasum 112 miljonit krooni. Tulu allikas on real “muu kommunikatsioon” ning tulutoov klient pärit Luksemburgist.

Risto Rosimannus

Tema LinkedIn portaalis olev CV on pikk ja detailne. OÜ ViaTel juhatuses olemist seal ei mainita. Küll aga võib aimata tema tausta kandest:
“System Engineer Government Department of Communications
(Telecommunications industry)
October 1997 — December 2001 (4 years 3 months)”.
Riigi Infosüsteemide Osakond (RISO) on praegune nimi asutusele, mis moodustati kunagise Valitsuside baasil. Aastate 2002..2003 koha peal on auk ning aastast 2004 öeldakse oma töökohaks ETV.

Toomas Vahi

Kunagine ViaTel juhatuse liige on praeguseks on Bravocom Tehnika ja võrguarenduse divisjoni juht. Ka on tal firmas Direct Communications OÜ 50% osalus koos Kauri Oras’ga

Kauri Oras

Kunagine ViaTel juhatuse liige on praeguseks on Bravocom Infrastruktuuri arenduse projektijuht ning Direct Communications OÜ osanik.

Marian Vahuri

Marian Vahuri ja Jaak Lippmaa asutasid koos 16.10.2000 osaühingu Clarkston. 23.02.2001 nimetatake firma ümber Quantum Fugue’ks ning Marian Vahuri ei ole enam juhatuse liige. 20.02.2002 vangerdatakse ka Jaak Lippmaa asemele juhatusse Taivi Lippmaa. 23.08.2004 kantakse Jaak Lippmaa uuesti äriregistris B kaardile kui juhatuse liige koos Taivi Lippmaaga. 2.07.2004 mõistis Tallinna linnakohus Brunhild Dorothea Tiesenhauseni kinnistu pettuse teel omandamises süüdi kuus isikut: Aavo Vesilind sai kahe aasta ja ühe kuu pikkuse tingimisi vangistuse, Mati Kullamäe sai kaheaastase tingimisi vangistuse, Tiit Kurvits sai poolteiseaastase tingimisi vangistuse, Sirje Vesi sai üheaastase tingimisi vangistuse ja Marian Vahuri ning Vahur Pajomägi said kuuekuulise tingimisi vangistuse, sest jäid süüdi maksupettuses.(Link postimees.ee/1421819, “Tiesenhauseni majapettuses jäi süüdi kolm kohtualust,” 2. juuli 2004)
13.12.2005 saab Marian Vahuri karistuseks 1 aasta vangistust, mis asendati 730 tunni ühiskondlikult kasuliku tööga. Põhjuseks 12 477 774 krooni suurune maksupettus. (Link postimees.ee/1516165 “Linnakohus kinnitas maksupetturite karistuse,” 16. detsember 2005,) [Lingid lisatud 28.07.2022 Virgo Kruve poolt]

Marian Vahuri ja Jaak Lippmaa loodud firma on praegu märgitud .ee domeeni üheks kontaktisikuks.

Argos Kracht

“Firmade müük ja asutamine” pakutakse OÜ Kermon kodulehel tema tegevuseks. Tema on koos Kersti Kracht’i ja Rauno Kuber’iga 14.08.2006 loodud ProGroup Holding juhatuses. Tänapäeval teame kõik seda firmat nimega “Bravocom”. See juhatus vahetatakse välja Henn Ruubel’i vastu 02.11.2006 ning 04.01.2007 lahkub ka tema ning asemele tuleb endine
Valitsusside direktor Jaak Lippmaa. Edasi ühendatakse 40 tuhande kroonise kapitaliga ProGroup Holding OÜ Osaühinguga Airwell Grupp (ühendatav ühing, registrikood 11149159, osakapital 40 tuhat krooni), osaühing IP Telefonisüsteemid OÜ (ühendatav ühing, registrikood 10991150, osakapital 42 tuhat krooni) ja Osaühing ViaTel (ühendatav ühing, registrikood
10647978, osakapital 2,35 miljonit krooni) ühinevad. Ühinemisleping on sõlmitud 07.08.2007 ja ühinemisotsus on vastu võetud 23.08.2007. Uues osakapitaliks saab 234,74 miljonit krooni.

Jaak Lippmaa

Jaak Lippmaa on alates 1992 Valitsusside direktor.
31.08.2001 kirjutab Õhtuleht: “Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse nõukogu kutsus erakorralisel istungil ühehäälse otsusega juhatusest tagasi Jaak Lippmaa usalduse kaotuse tõttu. Lippmaa eemaldamise põhjuseks oli kaitsepolitsei kiri, mis saabus endiste valitsusside juhtide tegevuse uurimise tulemusena. Riigikontroll avastas kevadel, et aastatel 1997-1999 tellis
valitsusside oma juhtkonnaga seotud äriühingutelt mitmesuguseid töid ja teenuseid vähemalt 15 miljoni krooni eest.”.
Äripäev kirjutab 18.12.2001
“Kapo hinnangul oli Jaak Lippmaa poolt tegemist “taunitava ja ebaeetilise käitumisega, millest kumab läbi omakasupüüdlik eesmärk “kindlustada lepingust tulenev majanduslik kasu enda ja valitsusside asutusega seotud Rein Posti ja Jaanus Kikasega seotud äriühingutele.”
Kaitsepolitseiamet teatab 24.01.2011 minu päringu peale: “Õhtulehe viidatud kirja ei eksisteeri ega kole kunagi eksisteerinud”
Samas on minu käsutuses dokument “Kriminaalasja nr 01231602911 lõpetamise määrus”, mille on 31. juulil 2001 allkirjastanud kapo Võru jaoskonna komissar Odyn Vosman ja kus leiduvad järgmised read: “Ehkki eeluurimise käigus on ilmnenud mitmeid formaalseid rikkumisi, puudusi raamatupidamise korralduses ja lepingutest tulenevaid (sh eetilisi) küsitavusi, ei ole tõendite ja kuriteokoosseisu puudumise tõttu alust ühegi isiku kriminaalvastutusele võtmiseks.”
1996 aastal püüdis Riigikontroll antud asutust auditeerida kuid nendib oma kokkuvõttes, et “Kontrollimise käigus ei esitatud kontrollijatele kõiki nende poolt nõutud dokumente, mistõttu puudub täielik ülevaade finants-majandustegevuse kohta.”. Samas on Riigikontroll leidnud palju
finantsdistsipliini rikkumisi. Näiteks on Valitsusside direktor Jaak Lippmaa isikus ostnud eraisik Jaak Lippmaalt satelliittelefoni INMARSAT. Eraisik Jaak Lippmaa sai kassa väljamineku orderi alusel Valitsussidest kätte 97 tuhat krooni. Ka on ostetud kalleid mobiiltelefone Benefon ja jäetud need arvele võtmata ning juhtunud palju muid “ebaolulisi” rikkumisi.
1995 aastal on renditud välja Valitsusside 136m2 ruume AS-le Radiolinja Eesti (Hiljem on sellest saanud Elisa Eesti AS).
Valitsusside soetas Siemens tehnikat GVD Rahoitus OY (praegune nimi Siemens Siemens Financial Services AB) liisingu abil. 1996 aastal on Valitsusside raamatupidamises arvel sidetehnikat 39 miljoni krooni väärtuses. Aastal 2000 kirjutab ajaleht Postimees endiselt Valitsusside direktori ametit pidava Jaak Lippmaa kohta: “Ametisõitudeks kasutab ta aga enam kui pool miljonit krooni maksvat kahe aasta vanust sõiduautot Chrysler 300M, mis Postimehe andmetel kuulub OÜ-le Siemens Finantseeringud.”. Isiklikku kasu ei näe siin ükski jõustruktuur.
31.12.2001 lahkub usalduskriisis Jaak Lippmaa EENet’i nõukogust ning tema asemele tuleb Endel Lippmaa. Reaalselt Endel Lippmaa üldjuhul kohal ei käi ning teda asendab Jaak Lippmaa.
Praegusel ajal on Jaak Lippmaa ProGroup Holdingu juht mida tuntakse rohkem Bravocomina.
Jaak Lippmaa on Viskiklubi asutaja.

Mart Laar

Mart Laar ühines Jaak Lippmaa loodud Viskiklubiga aastal 1995 ja on seal siiani.

Daisy Tauk

“Varem esindasid riiki nimetatud kohtuasjas advokaadibüroo HETA vandeadvokaat Üllar Talviste ja vandeadvokaadi abi Daisy Tauk.” (algselt valitsuse 13. novembri 2001. a korraldus nr 756-k) ning “Partsi elukaaslase lahkumine HETAst maksis büroole suurkliendi kaotuse” kirjutab
Eesti Päevaleht 26, veebruar 2004.“ valitsuse otsusest vahetada advokaadibürood seoses peaministri pruudi töökoha vahetusega.
“Daisy esindab riiki Kõnetraat OÜ ehk Jaak Lippmaa ja kompanii vastases protsessis. Nimelt kaasas Jaak Lippmaa Eesti eriteenistuste (luure koordinatsioonibüroo) teadmisel valitsusside arendamisse erakapitali,” kirjutab Kroonika. Valitsus nõuab kohtus valitsusside ja OÜ Kõnetraat vahel 30. aprillil 1997. a sõlmitud magistraalsidevõrgu ehitamise ja ekspluateerimise lepingu nr 1/97 koos lisadega ning valitsusside ja OÜ Kõnetraat poolt 30. märtsil 1999. a allkirjastatud “Kinnitusakti” tühisuse tunnustamist, restitutsiooni kohaldamist, riigi omandiõiguse
78,1% suurusele mõttelisele osale valitsusside võrgust tunnustamist ja võrgu võõrast ebaseaduslikust valdusest väljanõudmist.
Teder & Partnerid vandeadvokaadid Indrek Teder ja Daisy Tauk volitatakse edasivolitamise õiguseta esindama riiki kõigis kohtuinstantsides riigi ja riigi infokommunikatsiooni sihtasutuse hagis OÜ Kõnetraat ja OÜ ViaTel vastu, teatab valitsuse pressibüroo. Valitsuse otsusele alla kirjutanud Peaminister Juhan Parts ja Riigisekretär Heiti Loot.
Olukord on JOKK ja korruptsiooni siin pole kuna valitsuse otsusest kasu ei saa Juhan Parts (Res Publica peaminister 10 .aprill 2003..13. aprill 2005) vaid tema elukaaslane Daisy Tauk.
Harju maakohtu 21. märtsi 2007 määrusega lõpetati ligi kuus aastat kestnud kohtuasi ning kinnitati kompromiss riigi, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse (RIKS) ja OÜ Via Tel vahel. Osapooled leppisid kokku, et RIKS hüvitab OÜle Via Tel tema tehtud kulutused
magistraalsidevõrgu ehitamiseks, säilitamiseks ja parandamiseks aastatel 1997 – 1999, arvestades võrgu amortisatsiooni ja jääkmaksumust ning RIKS ja Via Tel tasaarvlevad nõude teises kohtuasjas.
Selle tulemusena tasub RIKS OÜle ViaTel enam kui 2,96 miljoni krooni ning kogu magistraalsidevõrk jääb RIKSi omandisse.
Eesti Ekspress kirjutab, et Daisy Tauk sai 2007 aastal ligi kolm miljonit krooni dividende.

Marek-Andres Kauts

Ta õppis aastatel 2002 kuni 2005 Tallinna Reaalkoolis, B klassis. Marek Andres Kauts oli majandusminister Juhan Partsi nõunik. Tema LinkedIn profiil sellest ei räägi aga on olemas tema asjakohane visiitkaart. Praegu juhib ta Eesti Interneti Sihtasutust ning tema palk 2009 aastal oli ~30 tuhat krooni. Eesti Interneti SA on “kulupõhine” ning kulusid on neil palju.
Sealhulgas 750 tuhat krooni “teavitamiseks” ning 500 tuhat “täpitähtedest teavitamiseks”. Eesti Interneti Sihtasutuse nõukogu käsu eiramise kohta ütleb ta “Nõukogu liige Avo Ots ja nõukogu esimees Maria Värton said nõukogu otsusest valesti aru.” ning käsk jääb täitmata. On levinud
info, et EISi nõukogu otsuseid sisuliselt juhib Juhan Parts ainuisikuliselt ning Marek-Andres Kauts on tema parem käsi. Marek-Andres Kautsi allkirjaga on paber aastast 2009 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kus palutakse EIS-le õigust riigihangete tegemise nõudest kõrvale hoida.
http://www.facebook.com/group.php?gid=108921902493770 on FaceBooki grupp, kus 923 üldjuhul üsna tuntud inimest nõuab Jaak Lippmaa ja Marek-Andres Kautsi tagasi astumist EISi juhatuse liikme kohalt.

Juhan Parts

Kunagine peaminister ja praegune Majandus- ja Kommunikatsiooniminister läheb silmnähtavalt närvi selle Facebooki grupi nimetamise peale. “Mind ei huvita, mida üheksasada inimest Internetis arvavad!” ning tal hakkab kiire. Kella 18..21-ni lubatud kohtumisel valijatega kinnitab ta, et lubas olla ainult kella 19-ni.

Maarja Kirtsi

Maarja Kirtsi õppis aastatel 2002..2005 Tallinna Reaalkooli B klassis. Lisaks on ta lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo alal ja täiendanud ennast Stiili ja Meigikoolis.
5. – 10. detsembrini 2010 lendas ta koos Marek-Andres Kautsiga Kolumbiasse esindama Eestit ICANNi kohtumisel. Kulude eelarve 9000 eurot (~140 tuhat krooni). EISi põhikiri aga sellist võimalust ette ei näe. EISi saab esindada ainult juhatuse liige. Minu poolt esitatud kuriteoteate
peale kirjutab Põhja Prefektuur 25.01.2011 kirjas, et Marek-Andres Kauts selgitas neile: “Võimalusel on läbi viidud konkursse vabadele ametikohtadele, kuid arvestades domeeniregistri funktsioonide täitmisega kokku puutunud spetsialistide senist suhtelist vähesust Tallinnas (EENet tegutseb Tartus), on ametikohti täidetud personaalsete pakkumiste teel, lähtudes kandidaadi eeldatavast võimekusest ja isikuomadustest aidata oma tööga maksimaalselt kaasa Eesti Interneti SA põhikirjaliste ülesannete täitmisele.”. Kolumbias tehtud tuhandeid fotosid leiab Internetis kergesti. Ühelgi töötegemise fotol meie esindajaid ei leia. Küll aga T-särkide jagamise
juures.

Marianne Kauts

Marianne Kauts on Marek-Andres Kautsi ema. Imelikul kombel kasutab ta ka vahel epostiaadressi makauts ät gmail.com, mis on EISi algusaegadel ametlik asutuse kontakt. Tema firma ALMK Projekt aga asub Metsa 67-3, Jaak Lippmaa majast Tähe 20 ühe kvartali kaugusel.

Mari Liis Kauts

Ka Mari Liis Kauts kasutab vahel Marek-Andres Kautsi kontakte.

Tõnu Metsäär

Tõnu Metsäär on endine Valitsusside jurist ja praegune Waldrand Õigusbüroo omanik. Tema on ka domeenireeglite autor. “Kriminaalmenetluse alustamine saab toimuda selgetel kuriteo tunnustel
ja kriminaalmenetlust ei viida läbi selleks, et selgitada välja, kas antud teos on kuriteo tunnused või mitte. Avalduses välja toodud andmetest ei nähtu, et Eesti Interneti SA juhatuse liige Jaak Lippmaa oleks loonud põhjendamatuid soodustusi Tõnu Metsäärele, rikkudes KVS toimingupiirangut, pannes sellega toime KarS § 300`1 lg 1 sätestatud kuriteo või mingisuguse teise karistusseadustikus kirjeldatud kuriteo.”
leiab Põhja Prefektuur.

Tekst: Tõnu Samuel, http://no.spam.ee/~tonu/EIS/JOKK.pdf

Selle nimekirjaga ei saa muuta domeenide reformi praegust seisu aga tulevikus hinnangute andmiseks on oluline säilitada sellega seotud inimeste suhted ja võrgustik, et oleks võimalik teemat edasi analüüsida.

Teksti on täiendatud 28.07.2022 Marian Vahuri kirja järel ja lisatud lingid 2004. ja 2005. artiklitele karistusest, mis seisnes “aastatel 1997-2001 riigile maksupettustega 12 477 774 kroonise kahju tekitamises. Vahuri organiseeris kokkuleppel Estover Kaubanduse juhatuse liikmete Enoki ja Tederiga läbi enda poolt juhitud õigusbüroo varifirmad Dronke, Spideks ja Mixfort. Nende nimelt koostasid Vahuri, Teder ja Enok fiktiivsed lepingud ja arved ning kajastasid neid Estover-Kaubanduse AS raamatupidamises, näidates tehinguid, mida tegelikkuses ei toimunud. Maksuametile deklareeriti valeandmed.” Allikas: postimees.ee/1516165

Kuigi esitasin Marian Vahurile korduvalt kirjalikult soovi, et ta esitaks tõendid süüdimõistva kohtuotsuse puudumisest, siis seda ei tehtud. Lähtun tõestatud faktist, et vähemalt Tallinna Linnakohtus tehti kaks(2) süüdimõistvat otsust.

2 thoughts on “Domeeni reformiga seotud kratid

  • Huvitavad lood. Viitan sellele ka Domeenieksperdis. Thanx & keep us posted !

    Reply
  • See tekst sai reageeringu 11 aastat hiljem kui Marian Vahuri nimeliselt @gmail aadressilt tuli kiri(kolmandale juriidilisele isikule, kes pole selle domeeniga kuidagi seotud ega mitte kontaktina märgitud aadressile), milles eitati süüdimõistvat otsust. Kuna tegemist oli viimase 7 kuu jooksul kolmanda inimesega, keda hakkas torkima 2008 kuni 2011 avaldatud tekst, siis see paneb mõtlema, kas kusagil taustal toimub mingi lavastamine. Igatahes eemaldasin tsitaadist lause, mis sidus Vahuri Tiesenhauseni majapettusega ja lisasin maksupettuse karistust puudutava info kohta täiendavalt 2 allikat/linki. Kui saabub info, et süüdimõistvad kohtuotsused tühistati, siis teen vastavad parandused.

    Reply

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga