Riigikohus viilutas ära Sibula Valimiskomisjoni

Mulle meeldib muhe vunts, Heiki Sibul. Vabariigi valimiskomisjoni esimehena oli ta kuni viimaste Euroopa Parlamendi valimisteni üsna tasakaalukate arvamuste ja seaduskuuleka käitumisega.

Täna tuli Riigikohtu otsus, mis aga kohustas VVK-d seadust täitma ja tühistama vaid 1 pitsatiga hääletuse sedelid.

Kohustada Vabariigi Valimiskomisjoni tegema uued otsused, millega lugeda kehtetuks Palupera valla valimisjaoskonnas nr 2 antud 137 hääletamissedelit, Tallinna linna valimisjaoskonnas nr 79 antud 48 hääletamissedelit ja Urvaste valla valimisjaoskonnas nr 1 antud 16 hääletamissedelit, millel puuduvad kaks jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendit.
Isegi kui jaoskonnakomisjoni õigusrikkumine oli formaalset laadi, siis võib see seaduserikkumine mõjutada valimistulemust.
Euroopa Parlamendi valimise seaduse §57 lõike 8 punkt 1 sätestab aga imperatiivselt, et hääletamissedel, millel ei ole jaoskonnakomisjoni pitsati kaht jäljendit, tuleb tunnistada kehtetuks. Euroopa Parlamendi valimise seadus ei võimalda valimiskomisjonidel hinnata hääletamissedelitl esinevate vormistusvigade tekkepõhjusi ega teha asjaolusid hinnates seaduses sätestatud normiga otseses vastuolus olevaid otsuseid. Valimiskomisjoni tegevus ei tugine kehtivatel õigusaktidel, mistõttu tuleb vaidlustatud otsused tühistada.
Vabariigi Valimiskomisjon märgib oma selgitustes, et kahe pitsati jäljendi eesmärk on kindlustada, et hääletamistulemuse kindlakstegemisel ei võeta arvesse teadmata päritoluga sedeleid.

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222517730

Riigikohtu otsust saab pikemalt lugeda ka sellelt lingilt

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-15-09

Pole midagi öelda. Seadusi tuleb täita ka vahval vuntsil Heiki Sibulal ja kuna meil on ainult asjaosaliste sõna, et teise pitsati puudumine oli valimiskomisjoni eksimus, ei saa ometigi seaduses ette antud nõude vastu eksida ja mõningaid sedeleid siiski erinevalt käsitleda. Nagu kinnitas ka VVK, siis kahte pitsati jäljendit on vaja sedelite päritolu tuvastamiseks.

6. juunil teatas ETV valimisdebatil Edgar Savisaar, et temal (ja erakonnal) on 104 head ideed Eestis vahetuse tegemiseks. Foto Virgo Kruve
6. juunil teatas ETV valimisdebatil Edgar Savisaar, et temal (ja erakonnal) on 104 head ideed Eestis vahetuse tegemiseks. Foto Virgo Kruve

.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga