Võrdlev statistika: eurotsooni võlg 7 aasta jooksul 2004.-2010.

Eurotsooni kuuluvad riigid on olnud edukad vaid oma avaliku sektori võlakoorma kasvatamises. Järgneva graafiku aluseks on Eurostati andmed aastate 2004. ja 2010. kohta. Graafik: Valitsussektori võlg 2004. ja 2010. aastal võreldes sisemajanduse koguproduktiga(%). Andmed: Eurostat (tabel: teina225), graafik Virgo Kruve Võrreldes 2004. aastaga oli Iirimaal riigivõlg 225% suurem, Luksemburgil 192%, Portugalil 61% ja Kreekal 44%. Ohtliku …

Continue reading ‘Võrdlev statistika: eurotsooni võlg 7 aasta jooksul 2004.-2010.’ »

Rahvaloendus tekitab esmakordselt Eestis uusi töökohti

Praeguseks on ilmselt rahvaloenduse käigus tööd saavad inimesed välja valitud. Need on Eesti riigi esimesed töökohad, mis on alates 2008. aastast juurde loodud. Kuni praeguseni on avalikus sektoris palgakulusid vähendatud ja inimesi pigem vallandatud. Näiteks 2009. aastal kulutasime 129 inimese koondamiseks Politsei- ja Piirivalvest 843 000 eurot. Selle teemaga seoses jäi mulle ette 2 tähelepanekut. …

Continue reading ‘Rahvaloendus tekitab esmakordselt Eestis uusi töökohti’ »