IT Grupp AS maksuvõlg pani blogis oma konkurenti halvustama

Eilsed kahtlused Tallinna kodulehe ja firma Spin seoste ümber, mis ilmusid maksuvõlaga IT Grupp AS blogis, vääriksid tähelepanu. Kui selle ütleja oleks majanduslikult erapooletu, võiks neid isegi lugeda. Praegu kõlab postitusest läbi kibestumine, sest maksuvõlg nöörib IT Grupp AS kaela ja see pole kindlasti hea tunne.

Iseasi, kas selle leevendamiseks tuleb mõne teise firma kraesse karata. Nagu aru sain kommentaaridest, siis nende tehtud eKool pole ka kõiki puudusi likvideerinud ja asja saaks veel normaalsemaks teha.

IT Grupp AS on riigile võlgu 659 978 krooni, ajatanud (lükanud tulevikku) selle tasumise ja osaleb riigihanke konkurssidel edasi

See võib tigedaks küll teha kui käibemaksu tasumiseks ei jätku finantsvoogu ja ühtegi uut riiklikku tellimust ka peale ei ole tulemas, sest riigi ees on maksud tasumata.

Tõmbasin selle eelneva lõigu maha, sest tuleb välja, et Eesti Rahariigis ongi võimalik (ajatatud) maksuvõlaga firmal osaleda ka edaspidi riigi ostetavate teenuste ja kaupade hangetel.

Seega on käitumisjuhis võlgadesse sattunud firmale maksukorralduse seaduses:

§ 112. Maksuvõla tasumise ajatamise otsustamine

(1) Maksuhaldur teeb maksuvõla tasumise ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul selle saamisest arvates. Otsuse tegemisel on maksuhalduril õigus maksukohustuslase esitatud maksuvõla tasumise ajakava muuta. Taotluse rahuldamata jätmine või osaline rahuldamine tuleb motiveerida.

(2) Maksuhaldur võtab taotluse rahuldamise otsustamisel arvesse maksukohustuslase varalist seisundit, majandusnäitajaid, varasemat maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmist, maksuvõla ajatamise otstarbekust ja tagatise nõudmise korral esitatud tagatise usaldusväärsust ning käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolusid. Maksuhalduril on õigus nõuda nende asjaolude kindlaks tegemiseks vajalike dokumentide esitamist. Sellisel juhul teeb maksuhaldur taotluse kohta otsuse 10 päeva jooksul dokumentide esitamisest arvates.

(3) Maksuhalduril on õigus nõuda maksuvõla tasumise ajatamise korral tagatist. Tagatist ei nõuta pankrotis maksukohustuslaselt, kelle maksuvõlg ajatatakse pankrotimenetluses kompromissi tegemise eesmärgil. Tagatise nõudmine vormistatakse kirjalikult, välja arvatud juhul, kui tagatise esitamise kohustus tuleneb seadusest. Tagatise nõudmise korral tehakse maksuvõla tasumise ajatamise otsus viie tööpäeva jooksul tagatise esitamise päevast arvates.

(4) Maksuhalduril on õigus jätta maksuvõla tasumise ajatamise taotlus rahuldamata, kui:
1) taotluses puudub põhjendus või see ei ole piisav või
2) maksukohustuslasele on tehtud korraldus tasuda maksuvõlg 48 tunni jooksul korralduse saamise päevast arvates (§ 129) või
3) maksukohustuslane ei pea õigusaktides sätestatud korras arvestust, ei esita maksudeklaratsioone või ei säilita dokumente või
4) maksukohustuslane ei esita nõutavat tagatist või maksuhaldur ei pea esitatud tagatist küllaldaseks või usaldusväärseks või
5) maksuhaldur leiab pankrotimenetluses võlgniku tehtud kompromissettepanekut kaaludes, et võlgniku varaline seisund ei võimalda ka kompromissi tegemise tulemusel võetud kohustuste täitmist või
6) esineb muid asjaolusid või põhjuseid, mille tõttu maksuhaldur ei pea maksuvõla tasumise ajatamist otstarbekaks.

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13249007

Pärast maksuvõla ajatamist olete tagasi konkurentsis nende firmadega, kes on oma bilansi tasakaalus hoidnud.

Vastik aga maksumaksjalt laekumata raha käsitletakse kui laenu ettevõtlusele, et siis talle uuesti maksumaksja raha jagada.

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksukohustuslasel Aktsiaselts IT Grupp (10365990) maksude ja maksete vőlgu seisuga 18.05.2010 järgmiselt:
Nőude liik Maksuvőlg Sh tasumisgraafikus Sh vaidlustatud
Intress 13 674,00 13 674,00 0,00
Käibemaks 646 304,74 646 304,74 0,00
KOKKU: 659 978,74 659 978,74 0,00
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Aktsiaselts IT Grupp (10365990) seisuga 18.05.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 22 091,71 krooni, sh tasumisgraafikus 23 736,99 krooni.
Kehtiva tasumisgraafikus oleva maksuvőla tasumise ajakava lőppkuupäev on 25.08.2010.
Maksuvőlgade väljatoomisel on arvesse vőetud maksukohustuslaste registris kuni 18.05.2010 08:26 kajastatud andmed.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.

.

it grupp aktsiaselts on maksuvõlaga firma, kes kibestus oma blogis teiste firmade peale
it grupp aktsiaselts on maksuvõlaga firma, kes kibestus oma blogis teiste firmade peale

.

it grupp aktsiaselts whois domeen it.ee kohta
it grupp aktsiaselts whois domeen it.ee kohta

.

Aktsiaselts IT Grupp (registrikood 10365990) kohta on avatud:
1) äriregistri B-osa registrikaart Harju Maakohtu registriosakonnas, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 23.01.1998
2. kanne kinnitatud 21.07.2000 (Avaldatav muutmiskanne)
3. kanne kinnitatud 22.10.2001 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
4. kanne kinnitatud 03.06.2002 (Avaldatav muutmiskanne)
5. kanne kinnitatud 07.10.2002 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
6. kanne kinnitatud 02.12.2002 (Mitteavaldatav muutmiskanne)
7. kanne kinnitatud 06.01.2003 (Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile))
8. kanne kinnitatud 25.02.2003 (Muutmiskanne)
9. kanne kinnitatud 21.04.2003 (Muutmiskanne)
10. kanne kinnitatud 30.07.2003 (Märkus)
11. kanne kinnitatud 04.08.2003 (Muutmiskanne)
12. kanne kinnitatud 03.08.2004 (Muutmiskanne)
13. kanne kinnitatud 23.05.2005 (Muutmiskanne)
14. kanne kinnitatud 04.08.2005 (Muutmiskanne)
15. kanne kinnitatud 20.03.2007 (Muutmiskanne)
16. kanne kinnitatud 17.01.2008 (Muutmiskanne)
17. kanne kinnitatud 08.05.2008 (Muutmiskanne)
18. kanne kinnitatud 17.09.2008 (Muutmiskanne)
19. kanne kinnitatud 11.12.2008 (Muutmiskanne)
20. kanne kinnitatud 14.04.2010 (Muutmiskanne)
Äriregistri B-osa registrikaardi kehtivad andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
4. kanne a) Aktsiaselts IT Grupp
12. kanne b) Pärnu mnt 139C Tallinn 11317
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
9. kanne 2001000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
15. kanne Andre Visse juhatuse liige, isikukood 3810917xxxx
17. kanne Margit Kaasik juhatuse liige, isikukood 4740723xxxx
20. kanne Marek Põldeots juhatuse liige, isikukood 3740508xxxx
* Juhatuse liige esindab aktsiaseltsi üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne õiguslik vorm: aktsiaselts
15. kanne Põhikiri on muudetud 02.03.2007
10. kanne Aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
7. kanne Aktsiaselts IT Grupp (ühendav ühing) ja IT Koolituse Osaühing (Pärnu mnt 139F Tallinn, registrikood 10379822) ning OSAÜHING IT SÜSTEEMID (Mustamäe tee 55 Tallinn, registrikood 10282910) ühinevad. IT Koolituse Osaühing ja OSAÜHING IT SÜSTEEMID (ühendatavad ühingud) kustutatakse äriregistrist. Ühinemisleping sõlmiti 24.07.2002. aastal.
Seitsmes veerg: b) märkused
1. kanne b) Aktsiaselts I.T., ettevõtteregistri reg. nr. 01060151
10. kanne Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 61 alusel.
18. kanne b) kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 61 alusel.
19. kanne b) Kanne on tehtud registripidaja algatusel Äriseadustiku § 521.1 lõike 1 alusel.
Väljatrüki lõpp

.

Lisan juurde, et Spin ei ole tänase seisuga maksuvõlaga firma.

5 thoughts on “IT Grupp AS maksuvõlg pani blogis oma konkurenti halvustama

 • 18. mai 2010 at 07:56
  Permalink

  Virgo Kruve, see maksuvõlg tekkis juba aasta alguses on ajatatud. Vastavalt seadusele saab osaleda ettevõte riigihangetel, kui võlg on ajatatud ning selle tasumisega ollakse graafikus. Seega palun paranda viga selle kohta, et me ei saa osaleda hangetel. Lisaks ei tee IT Grupp veebilehti ning ei oleks sellel hankel ka osalenud.

  Aga selline läbipaistmatus, mis valitseb juba aastaid kehva veebisaidi teinud Spin TEK-i ümber, häirib mind tõesti. Tallinnlased vääriksid ilusat ja kasutatavat veebisaiti.

  Lugupidamisega

  Jaak Ennuste, IT Grupp, asutaja ja partner

  Reply
 • 18. mai 2010 at 09:33
  Permalink

  Lp Jaak Ennuste
  Jään esialgu oma algse seisukoha juurde, et maksuvõlaga firma ei saa osaleda ning maksude ajatamine ei lähe maksuvõla puudumisena kirja.

  Riigihangete seadusest loen:
  § 38. Pakkuja ja taotleja hankemenetlusest kõrvaldamine
  (1) Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja või taotleja:
  4) kelle õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud;

  (3) Hankija nõuab pakkujalt või taotlejalt koos tema kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate dokumentidega või eraldi:
  2) Maksu- ja Tolliameti ning pakkuja või taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja või taotleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi esitamist käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolu puudumise kohta.
  https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13191371

  Kui peaks tõeks osutuma, et ajatatud võla korral annab maksuhaldur välja tõendi maksude puudumise kohta, siis see on ärikultuuri solkimine. Jätad riigile maksud tasumata, lased need ajatada ja muudkui võtad aga uusi hankeid? Siis oleks meil küll täielik rahariik ja mitte vabariik.

  Tallinna lehekülg on maitse ja eelistuste küsimus. Ühe pakkujaga on olnud näiteks 2 miljoni kroonise Eesti Vabariigi 90. aastapäeva korraldamine Vanalinnastuudio ehk NO99 poolt. Tookord sai sellest osa umbes 750 inimest, Tallinna leheküljest saavad osa sajad tuhanded ja mitmete aastate jooksul.
  Teine näide võiks olla digiretsept. Kõik haiged väärivad ka tõrgeteta töötavaid süsteeme, ometigi see nii ei ole. See on lausa inimeste tervise ohustaja kui otsustab tõrkuda ja mitte ravimit anda.

  Reply
 • 18. mai 2010 at 11:26
  Permalink

  Virgi Kruve

  Õnneks pole Teie teadmised selles küsimuses täielikud. On tekkinud mitmeid vaidlusi selle üle, kas ajatatud maksuvõlaga pakkuja või taotleja saab osaleda riigihankemenetluses. Segaduse põhjus on riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 p 4 kohmakas sõnastus, mis lubab hankemenetlusest kõrvaldada isiku mistahes ajal, kui tema riiklike maksude, elu- või asukohajärgsete maksude või sotsiaalkindluse maksete tasumise kohustused ei ole nõuetekohaselt täidetud. Millal loetakse maksukohustused nõuetekohaselt täidetuks, selleni tuleb jõuda maksukorralduse seaduse (MKS) tõlgendamise abil.

  MKS § 14 lg 5 kohustab maksuhaldurit väljastama maksuvõlgade puudumise tõendi, kui maksuvõlg on ajatatud. Maksuvõla ajatamine aga maksuvõlga ei kustuta, vaid lükkab üksnes selle tasumise tähtaja edasi.

  Seega loetakse maksegraafikust kinnipidaval ettevõttel maksukohustused nõuetekohaselt täidetuks. Nii toimub ka praktikas, osaleme pidevalt riigihangetel.

  Kuna Teie sissekande pealkiri ja sisu põhineb postulaadil, nagu me ei saaks riigihangetel osaleda, siis palun Teil viga siiski parandada.

  Tervitab

  Jaak Ennuste

  Reply
 • 18. mai 2010 at 16:35
  Permalink

  Tegin muudatused, sest tõepoolest laseb ajatatud maksuvõlg väljastada tõendi võlgade puudumisest. Üsna loogikavastane aga kindlasti uurin edasi, millal ja miks selline peapeale pööratud asi juhtus, et mõni võlg ei olegi võlg.

  Reply
 • Pingback: Ajatatud maksuvõlaga firmad riigihankele enam ei pääse « Virgo Kruve veebikodu ja blogi

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga