Ae Reformierakond, kus on teie Siim Kaasike, las tagastab renditud bussi

Olen väga tänulik info eest mis aitaks üles leida paadunud suli ja kelmi SIIM KAASIKE,se. Mehehakatis rentis Bussirendist bussi ja kadus teadmata suunas. Info mis aitab üles leida valget värvi MB Sprinteri numbriga 028 AVL saab vääriliselt tasutud. Minu tel nr 503-41-78 või e-mail andres [ät} bussirent.ee Jagage seda infot kõigi oma sõprade vahel!
Autor: Andres Aviste

See eelnev oli Facebookist. Register annab, et selle nimega mehehakatis on Reformierakonnas:

Samuti on ambitsioonikal reformikal Siim Kaasike´sel ärikeeld. Ilmselt on ta osalenud majandus või juriidilistes pettustes.

Reformikas Siim Kaasike´sel on ärikeeld alates 27.03.2009. Allikas: https://ariregister.rik.ee/arikeelud.py
Reformikas Siim Kaasike´sel on ärikeeld alates 27.03.2009. Allikas: https://ariregister.rik.ee/arikeelud.py

Ma pole üldse üllatunud.

Bussi tagastamata jätmise info tuleb bussirent.ee Facebooki lehelt:
http://www.facebook.com/pages/Bussirentee/147612091928287

http://www.facebook.com/pages/Bussirentee/147612091928287
http://www.facebook.com/pages/Bussirentee/147612091928287

Veel lugemist

Siim Kaasike astus Reformierakonda 16.01.2009 ja 11 päeva hiljem (27.01.2009) esitas füüsilise isiku pankroti avalduse

Simm Kaasike oli kohtutäituri hinnangul maksejõuetu juba 2000. aastal aga pankrotini jõuti 2009. aastal. Võlad summas 688 257 krooni. Järgnevalt toon ära kohtumääruse katkendeid, millega kuulutati välja tema eraisiku pankrott.

27.01.2009 esitas Siim Kaasike Viru Maakohtule pankrotiavalduse füüsilise isikuna pankrotimenetluse algatamiseks ja pankroti väljakuulutamiseks. Avalduses on esitatud võlgniku seletus maksejõuetuse põhjuste kohta, samuti võlanimekiri, kus on märgitud võlgnikul olemasolev vara ja teadaolevad võlad.
Avalduse kohaselt tekkisid S K `sel makseraskused 2005.a. seoses ebaõnnestunud tehingutega. Kohtutäiturite juures on tema suhtes täitmisel alates 2001.a. politsei ja kohtu poolt määratud trahve kokku summas 299 870.69 krooni ulatuses. Samuti esineb muid võlanõudeid, millest suurim on võlgnevus Balford Oil OÜ-le summas 167 172.60 krooni.
Võlgnik kinnitab, et tal puuduvad vahendid võlgade kustutamiseks. Tal puudub nii vallas- kui ka kinnisvara, samuti on ta kaotanud töö ning kindel sissetulek puudub. 23.02.2009 algatas kohus määrusega Siim Kaasike`se suhtes PankrS § 13 alusel pankrotimenetluse ja määras ajutiseks pankrotihalduriks Reet Relvik`u.

Kohtutäitur Kairi Laiõun`a andmetel on S K `se suhtes tsiviilasjadest tulenevalt täitmisel nõudeid ca 370 000 krooni ulatuses; lisanduvad nõuded kriminaalasjadest summas 13 164.05 krooni ja väärteoasjades 2421.10 krooni. Teistel kohtutäituritel on täitmisel võlgniku suhtes võlgniku enda andmetel kokku 98 150.30 krooni. Veel on võlgniku andmetel nõudeid kokku summas 204 521.79 krooni (Elion – 3686 krooni; Eesti Energia – 6918.20 krooni; Balford Oil AS – 167 172.60 krooni, Lindorff Eesti AS – 2522.69 krooni; Virumaa Kinnisvaraarendus – 17 280 krooni.
Halduri andmetel moodustavad võlad kokku seega 688 257.20 krooni.
Kogutud teabe ja materjalide alusel leiab haldur, et võlgniku maksejõuetus tekkis juba 2000.a. Võlgade puhul on peamiselt tegemist rahaliste karistustega, kuid on ka erafirmade nõudeid. Tööl käies on võlgnik osaliselt võlgu tasunud, ta on üritanud sõlmida kokkuleppeid kohtutäiturite ja inkassofirmadega maksegraafikute sõlmimiseks, kuid
kokkulepete sõlmimine ei ole õnnestunud.

Allikas: Viru Maakohtu tsiviilasi 2-09-3175
http://www.kohus.ee/kohtulahendid/temp/2-09-3175.pdf

Tänase seisuga kuulub endiselt Eesti Reformierakonda.

Täiendus 15.12.2013. Praegu enam erakonda ei kuulu ja buss saadi ka politsei väliseid kanaleid pidi tagasi aga … tekitatud kahju(rendiraha ja puuduvat varustust, sh laste turvatool) ei olnud ta omanikule hüvitanud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga