Viking Lotto aastaloosi interneti piletitest

Internetis registreeritud piletite loosimisel osalemise küsimus on endiselt vastamata. Näiteks reeglid ei sätestanud, et mobiili või interneti kaudu registreeritud piletid trükitakse sarnasele paberile kui paberist lotopiletid ja selliselt lisatakse loosikasti.

Minu arvates taoline asi peaks olema reeglites kirjas aga seda ma 7. punkti alt ei leidnud. Juba toimumise ajaks (28. detsembril) olid ka reeglid lehelt ära koristatud.

Viking Lotto Aastaloos 2010

Loosimise reeglid:

 1. Viking Lotto lisaloosimise Kampaania toimub 18.11.2010–26.12.2010 ostetud Viking Lotto piletite vahel. Muul ajal ostetud piletid kampaanias ei osale. Kampaania algab 18. novembril 2010 ja lõpeb 26. detsembril 2010. Kampaania korraldajaks on AS Eesti Loto (asukoht: Pärnu mnt 106, 19089 Tallinn, registrikood 10281170; edaspidi Korraldaja)
 2. Kampaanias osalemiseks tuleb: a) oma nime ja telefoninumbriga varustatud Viking Lotto pilet või võidumakse tähik registreerida Eesti Loto kodulehel www.eestiloto.ee või b) saata osaleja kontaktandmetega varustatud Viking Lotto pilet või võidumakse tähik AS Eesti Lotosse aadressil Pärnu mnt 106, 19089 Tallinn.
 3. Kampaanias osalemiseks peab postiga saadetud pilet olema jõudnud Eesti Lotosse hiljemalt 27.12.2010. Eesti Loto kodulehel tuleb registreerida pilet hiljemalt 26.12.2010.
 4. Kampaania loosimine toimub 28.12.2010 ETV stuudios. Loosimine toimub Kampaanias osalejate andmeid kandvate piletite, võidutähikute ja andmestike (mängusedelid) hulgast juhuslikkuse alusel sedeli väljavõtmisega. Esiteks teatab Loosimise läbiviija (saatejuht) võidu, mida välja loositakse ning seejärel selgitatakse juhuslikkuse põhimõttel välja üks mängusedel, mis loetakse võidusedeliks. Loosimine salvestatakse ning loosimise saade on eetris 30. detsembril 2010 kl 21.30 ETV-s.
 5. Kampaania võidufond on 2 540 000 kr, mis kaetakse Viking Lotto reservfondist. Võitude struktuur on järgmine: 3 x sõiduauto VOLVO XC60 (hind 420 000kr (26 842.89 EUR)) 1 x 250 000 kr (15 977.91 EUR) 3 x 100 000 kr (6 391.16 EUR) 10 x 50 000 kr (3 195.58 EUR) 10 x 20 000 kr (1 278.23 EUR)(2 loositakse stuudiopubliku vahel) Stuudiosse loosimise toimumisele pääseb kolmkümmend Kampaanias osalejat, kes loositakse välja Eesti Lotos 13.12.2010 kõikide 18.11.-10.12.2010 Eesti Lotosse saadetud või registreeritud piletite ja võidumakse tähikute vahel. Saatesse loositud lotomängijatega (stuudiomängijatega) võetakse ühendust loosimise järgselt. Iga saatesse loositud mängija, kes osaleb saate salvestusel on võitnud 1 000 krooni (63.91 EUR). Juhul kui hiljemalt 15.12.2010 ei õnnestu saada väljaloositud mängijaga ühendust või mängija ei kinnita loosimise toimumisel osalemise soovi, loositakse tema asemele välja uus stuudiomängija.
 6. Võidu kättesaamise aluseks on pilet või võidumakse tähik ajavahemikul 18.11–26.12.2010 ostetud pileti puhul. Iga pilet võib võita ainult ühe korra.
 7. Internetist ja mobiiltelefoniga ostetud piletid osalevad loosimisel tingimusel, et pilet on registreeritud Eesti Loto kodulehel www.eestiloto.ee. Igat piletit saab registreerida ainult ühe korra. Piletid, mis on ostetud mitmeks loosimiseks enne kampaania algust, lisaloosimisel ei osale.
 8. Kõikide võitjatega võtab Eesti Loto ühendust hiljemalt 10 päeva jooksul peale loosimise toimumist. Võitjate kohta saab informatsiooni alates 31.12.2010 Eesti Loto telefonil 6 502 030 ja koduleheküljelt www.eestiloto.ee. Mängijad võtavad endale vastutuse Kampaanias osalemisel esitatavate andmete õigsuse ja korrektsuse eest. Mängija poolt valede või ebakorrektsete andmete esitamisest tekkivate võimalike kahjude eest Korraldaja ei vastuta, samuti ei taga Korraldaja valeandmeid esitanud mängijale võidust teavitamist ega temale võidu üleandmist.
 9. Kampaania võidud vormistatakse AS Eesti Loto peakontoris, Pärnu mnt. 106, 19089 Tallinn.
 10. Võitude vormistamise lõpptähtaeg on 31.01.2011
 11. Võitude väljamaksmise lõpptähtaeg on 15.02.2011
 12. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Pileti või selle numbri ja oma nime edastamisega kinnitab mängija nõustumist kõikide Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud tingimustega.
 13. Kampaania Korraldajal on õigus nõuda auhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti. Auhinda ei väljastata, kui pilet ei vasta loosimise nõuetele, on võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud või ükskõik millisel muul viisil muudetud. Korraldajal on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui auhinna võitja ei ole käitunud vastavalt eelpool toodud Kampaania reeglitele.
 14. Loosimistest osavõtu, kaasaarvatud postikulusid ja auhinna kättesaamisega seotud kulutusi mängijatele ei kompenseerita. Auhind, mida võitja ei ole õigeaegselt vormistama tulnud või kui AS Eesti Loto ei saa võitjaga ühendust, ei kuulu väljastamisele ning see arvatakse Korraldaja tuludesse.
 15. Mängija peab arvestama, et avalikkusel on kõrgendatud huvi loteriivõitude väljaandmise faktide ja võitjate isikute vastu, et veenduda loterii korraldamise aususes, mistõttu peab mängija arvestama ka võimalusega, et Eesti Lotol on õigus avalikustada loteriivõitjate nimesid ja/või pilte meedias (s.h. reklaamides) ilma mängijaga eraldi kirjalikku kokkulepet sõlmimata ning täiendavat tasu maksmata. Eesti Loto informeerib eelnevalt võitjat nime ja/või pildi avalikustamisest ning arvestab võimalusel võitja oluliste huvidega.
 16. Kampaanias ei või osaleda Korraldaja ja saate tootmisega seotud töötajad ega nooremad kui 16 aastased isikud.
 17. Kampaania käigus võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
 18. Korraldaja ei vastuta Kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest kui see on tingitud asjaoludest, mille eest Korraldaja ei vastuta. Samuti ei vastuta Korraldaja muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst. Korraldaja ei vastuta kui Kampaanias osaleja eirab Kampaania tingimusi.
 19. Vääramatu jõu (Force Majeure) ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhinnad üle andmata, teatades sellest kohe Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 20. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania Korraldaja aadressil (vt p1) hiljemalt 4. jaanuariks 2011. Pretensiooni lahendamise tähtaeg on 3 nädalat arvates pretensiooni laekumisest. Pretensioonile tuleb lisada tõendid, mis kinnitavad pretensiooni esitaja osalemist Kampaanias (nimetatud tõendiks on asjakohane pileti väljatrükk või andmestik või võidutähis). Anonüümseid pretensioone ja avaldusi läbi ei vaadata ning neile ei vastata.

Allikas: https://www.eestiloto.ee/viking2010/reeglid.html

See eelnev oli  täienduseks 27. detsembri postitusele:
Viking Lotto aastaloos on eetris 2 päeva hiljem

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga