63 protsenti .ee domeenidest jäeti ümber registreerimata ja domeenireform ebaõnnestus

Eile kukkus .ee domeenide ümber registreerimise tähtaeg. Selleks ajaks reageeris vaid 37 protsenti reformi jõustumiseni omale domeeni registreerinutest. Tervelt 63 % domeenidest ehk umbes 50 000 aadressi on siiani uuendamata ja nende suhtes algas 3 kuud kestev kustutamise menetlus.

Kuni 5. veebruarini on veebileht kättesaadav ja toimivad ka e-mailid (muud veebi teenused). Pärast seda on domeeni serverite kirje kustutatud ning veebileht ega muud teenused pole kasutatavad. Kuni 5. aprillini on aega senisel omanikul aadress ikkagi ümber registreerida ja vältida domeeni vabale turule jõudmist.

Mina nimetaksin 63 % aadresside uuendamata jätmist reformi ebaõnnestumiseks. Inimesed olid sellest teadlikud ja küsimus ei olnud väheses infokampaanias. Pigem olid takistused mujal, minu arvates ennekõike ülikõrges hinnas. Miks ma peaksin eelistama 3 korda kallimat .ee domeeni kui saan .eu soodsamalt ning lisaks toetab see ka täppidega tähti. Rootsi .se toetab nende täppidega tähti juba 2003. aastast aga meie, kes tahame olla internetis tiigrid, ei saa sellega hakkama isegi mitte 2011. aastal.

Järgnevalt Eesti Interneti sihtasutuse (EIS) järjekordne meeldetuletus või appikarje domeeni omanikele ikkagi neile Euroopa viie kallima hulka kuuluva domeeni eest raha maksta (21,86 €). Näiteks Läti .lv on 10,5 € ja mina ei suuda leida põhjust, miks meil on see sedavõrd kallis.

Hea .ee domeeni kasutaja,

Käesolevaga teatame, et 5.01.2011 ümberregistreerimata domeenide suhtes on alanud kustutusmenetlus.

Mida tähendab kustutusmenetlus?

6.01.2011 – 5.02.2011, mil ümberregistreerimata domeenide juurde märgitakse www.eestiinternet.ee Domeeni otsingusse „domeen on kustutusmenetluses“. NB! Aegumisperioodil on domeen veel aktiivne ning seda on võimalik ümberregistreerida.

6.02.2011 – 5.04.2011 domeen on tsoonist väljas, mis tähendab, et domeen ei ole enam aktiivne ja domeeniga seotud kodulehed ja e-postiaadressid lakkavad töötamast. NB! Domeeni on võimalik ümberregistreerida.

6.04.2011 – kustutusperioodi lõpp. Ümberregistreerimata domeenid kustutatakse, need muutuvad vabaks ja „kes ees, see mees“ põhimõttel kõigile registreeritavaks.

Täpsemat informatsiooni leiate aadressilt www.eestiinternet.ee/teavitus

Tähelepanu! Alljärgnevalt on toodud ümberregistreerimist vajav(ad) domeen(id), mille juurde oli registrisse kantud Teie kontakt. Nimekiri ei pruugi olla ammendav, seega palume seda käsitleda informatiivsena. Domeeni ümberregistreerimiseks ja lisainfo saamiseks pöörduge palun oma valitud registripidaja poole.

Näpunäiteid domeeni ümberregistreerimiseks leiate www.eestiinternet.ee/teavitus

Registreerimisteenuseid osutavad akrediteeritud registripidajad, kelle nimekiri on avaldatud Eesti Interneti SA veebis www.eestiinternet.ee/registripidajad

Kui Te ei ole ümberregistreerimata domeeniga seotud, kuid omate teavet domeeni õigustatud kasutaja kohta, palun suunake palun käesolev kiri edasi.
Kui Teie andmed on sattunud ümberregistreerimata domeenide registrisse ekslikult ja Te ei soovi edaspidi domeenide ümberregistreerimist puudutavaid teavitusi saada, palun vajutage allolevale viitele. .
Lugupidamisega,
Eesti Interneti SA
– – – – – – – – – – – – – – – –


Уважаемый пользователь домена .ee!

Настоящим сообщаем Вам, что началась процедура удаления доменов, не прошедших перерегистрацию к 5.01.2011.

Что означает процедура удаления?

6.01.2011 – 5.02.2011 в поиске доменов на сайте www.eestiinternet.ee не прошедшие перерегистрацию домены будут обозначены так: «Домен проходит процедуру удаления». NB! В данный период домен еще активен, и его можно перерегистрировать.

6.02.2011 – 5.04.2011 домен уже вне зоны, то есть он не активен и связанные с ним Интернет-страницы и адреса э-почты уже не работают. NB! Домен все еще можно перерегистрировать.

6.04.2011 – завершение процедуры удаления. Не прошедшие перерегистрацию домены будут удалены – они станут свободными, причем любой первый желающий сможет зарегистрировать такой домен на свое имя.

С подробностями можно ознакомиться здесь: www.eestiinternet.ee/teavitus/ru .

Внимание! Ниже указан один или несколько не прошедших перерегистрацию доменов, для которых в регистре указаны Ваши контактные данные. Этот список может и не быть исчерпывающим – просим считать его чисто информативным. Для перерегистрации домена и получения дополнительной информации обратитесь, пожалуйста, к выбранному Вами регистратору.

Советы по перерегистрации доменов: www.eestiinternet.ee/teavitus/ru.

Регистрационные услуги оказывают аккредитованные регистраторы, список которых опубликован на сайте целевого учреждения Eesti Internet: www.eestiinternet.ee/rus/registrars.

Если Вы не связаны с подлежащим перерегистрации доменом, но у Вас имеется информация о его правомерном пользователе, то просим Вас переслать ему это письмо.
Если Ваши данные оказались в регистре не прошедших перерегистрацию доменов по ошибке и Вы не желаете получать никаких сообщений о перерегистрации доменов, то просим Вас нажать СЮДА .
С уважением,
Целевое учреждение Eesti Internet
– – – – – – – – – – – – – – – – –


Dear user of an .ee domain,

We hereby notify you that the deletion proceeding has commenced for domains that were not re-registered as of 5.01.2011.

What does this deletion proceeding mean?

6.01.2011–5.02.2011 – the domain search on the www.eestiinternet.ee website will show domains that were not re-registered with the note “domain being deleted”. NB! During this initial period the domain remains active and you can re-register it.

6.02.2011–5.04.2011 – the domain is out of the zone, meaning that it is no longer active and the associated web pages and e-mail addresses have ceased to function. NB! The domain can still be re-registered.

On 6.04.2011 – the deletion proceeding ends. All domains without re-registration are now deleted and they are free for anyone interested to register in their name on a first-come, first-served basis.

For details go to www.eestiinternet.ee/teavitus/en .

Attention! Below are listed one or several domains that are in need of re-registration and have your contact details in the register. This list is not necessarily exhaustive, so we advise you to treat it as merely informative. For domain re-registration and further information please contact your chosen registrar.

Useful tips for domain re-registration: www.eestiinternet.ee/teavitus/en.

Registration services are provided by accredited registrars and their list is published on the Estonian Internet Foundation website: www.eestiinternet.ee/eng/registrars.

If you are not connected with the domain that has not been re-registered but you have information about the entitled proprietor, please forward this letter to that person.
If your data was entered in the registry of domains pending re-registration by mistake and you do not wish to receive any further notices concerning re-registration of domains, please click HERE ht .
Kind regards,
Estonian Internet Foundation

Ennustan, et praeguse 80 000 domeeni arvu vähenemisel näiteks poole võrra ehk siis 40 tuhande peale, tuleb tõsta ka praegust ülikõrget registreerimise tasu. See on lihtsalt turumajandus, kus teatav ulatus püsikulusid jaguneb siis arvatust väiksema arvu registreerijate peale.

Järgmisena login sisse Äriregistrisse ja muudan ära seal kontaktidena avaldatud kodulehtede domeenid .eu peale, mis on niigi olnud registreeritud juba mõned head aastad.

Varem olen kirjutanud artikli “Massimõrv Eesti internetis”, mis ilmus 17. novembril 2010. ajalehes Kesknädal ja rääkis domeenireformi puudustest ja suurest hulgast virtuaalselt tapmisele minevatest nimedest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga