EPL kustutas artikli Avaliku Sõna Nõukogu taunivast otsusest rentsli “Reporteri” kohta

Ajaleht võib loomulikult valida, millist infot ta edastab oma lugejatele kuid juba avaldatud artikli kustutamine tundub tsensuurina.

epl.ee pealkirjad 16. veebruari keskpäeval
epl.ee pealkirjad 16. veebruari keskpäeval

ja nüüd sama rubriik umbes 1 tund hiljem.

epl.ee artiklite seast on kadunud Kanal 2 saate "Reporter" kohta tehtud tauniv otsus.
epl.ee artiklite seast on kadunud Kanal 2 saate "Reporter" kohta tehtud tauniv otsus.

Lugejatele selgituseks, et Eesti Päevaleht ja telejaam Kanal 2 kajastavad konservatiivseid seisukohti ja nad on justkui vennad. Seetõttu on mõistetav, et üksteise kohta kriitikat ei tehta.

Miks siis mina seal lehel käin kommenteerimas? Esiteks on see ainus tuvastatud kommentaatoritega ajaleht ja teiseks tunnen vajadust inimesi informeerida IRL-i ja Reformierakonna tegeliku olemuse kohta.

Toon siinkohal ära ka Avaliku Sõna Nõukogu otsuse need osad, millega tauniti telekanali ajakirjanduslikku tegevust. Lihtsalt selleks, et see oleks täiendavalt kajastatud, sest EPL ju seda ei teinud. Minu blogi pole loomulikult nii loetav kui ajaleht aga ma töötan selles suunas, et Kanal 2 rikkumised saaksid kajastatud.

Kaebuse osapooled Tallinna linnavalitsus (abilinnapea Yana Toomi isikus) ja Tallinna Haridusamet (juhataja Andres Pajula isikus) Kanal 2 saate “Reporter” lõigu ‘plindris kool küsib õpetajate palgaraha lapsevanematelt’ (16.12.10) kohta.
Sisu väärinfo, linna esindajate seisukoha kuulamata jätmine
ASN lahend 24.1.11 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna linnavalitsuse (abilinnapea Yana Toomi isikus) ja Tallinna Haridusameti (juhataja Andres Pajula isikus) kaebust Kanal 2 saate “Reporter” lõigu ‘Plindris kool küsib õpetajate palgaraha lapsevanematelt’ (16.12.2010) kohta.

Kaebuse kohaselt on Tallinna koolide rahastamist, sealhulgas Mustamäe Gümnaasiumi rahastamisprobleeme käsitlev lugu ühekülgne – Tallinna linnavalitsuse kui seotud osapoole ja süüdistuste adressaadi seisukohta ei ole uudisloos kajastatud. Saates esitatu on meelevaldne, mis kahjustab linnavalitsuse mainet ning loob tegelikust olukorrast väärettekujutuse.

Kanal 2 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 on rikkunud head ajakirjandustava.

ASNi hinnangul on uudislugu kompileeritud mitmest erinevast teemast. Lugu keskendub etteheitele, et Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis tuleb lapsevanematel koolile täiendavalt maksta kooli keeruka rahalise seisu tõttu. Lisatakse lõik haridusministri etteheidetelega seoses asjaoluga, et valitsuse poolt Tallinna linnale eraldatud vahendid loodus- ja täppisainete õppevahendite soetamiseks ei ole koolidele edasi antud. Teemade kokkusidumine põhjustab ulatusliku eksitamise. Et loost ei nähtu, mida haridusministrilt küsiti, ei näi ühilduvat tema seisukohad tõstatatava teemaga Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi kohta. Samas uudislugu loob ettekujutuse, et minister suhtub just sellesse kriitiliselt. Samuti ei puutu olukord riigilt saadava õppevahendite soetuseraldise jaotamisega Tallinna linnavalituse poolt Mustamäe Gümnaasiumi finantseerimisküsimustesse.

Kõigis loos esitatud osateemades on Tallinna linnavalitsus seotud osapool, kelle ärakuulamine ja kelle seisukohtade esitamine olnuks loos tulenevalt ajakirjanduse eetikakoodeksist vältimatult vajalik.

Prof. Epp Lauk,
esimees

http://www.asn.org.ee/asn_lahendid.php?action=view&num=494

.

EPL-i kustutatud artikkel praegusel hetkel kell 15
EPL-i kustutatud artikkel praegusel hetkel kell 15

.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga