Spämmimürsk Martin Anderson läks uue firmaga All-Tec Services OÜ uuele ringile

Eestis on äri ikka uskumatult seadusevaba. Teed näiteks späm kirjade levitamisega tegeleva firma All-Tec, lased selle võlgadesse, jätad aruanded esitamata ja seejärel alustad uuega, lisades nimele juurde Services. Just nii käitus firmade postkastide hirm spämmimürsk Martin Anderson. Tema esimene firma All-Tec OÜ oli asutatud 12.04.1999 ja sundkustutati majandusaasta aruannete esitamata jätmise pärast 26.05.2011.

Firma kustutamine registrist

all-tec oü kustutamine registrist
all-tec oü kustutamine registrist

*

Määruse
number
Määruse liik Määruse
tegemise
kuupäev
Määruse
olek
Kande jõustumise kuupäev
või määruse lisatähtaeg
Kandeliik
Ä 10039754 / 5 Registrist kustutamine ÄS § 60 lg 3 alusel 26.05.2011 Jõustunud 26.05.2011 Kande kpv 26.05.2011 Kustutamiskanne dokumentide hoidjata
Ä 10039754 / 4 ÄS § 60 lg 3 alusel kandemäärus 16.03.2011 Määrus jõustub kättetoimetamisel, aga vastav kanne tehakse pärast edasikaebamise aja lõppu 06.04.2011 Täiendav toimiku dokumentide kontroll
Ä 39754 / M5 Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata 25.01.2010 Jõustunud 29.01.2010 Lisatähtaeg 30.07.2010 Toimiku dokumentide kontroll
Ä 39754 / M4 Aruandetrahvimäärus 12.10.2009 Jõustunud 21.10.2009 Lisatähtaeg 05.11.2009 Täiendav toimiku dokumentide kontroll

*

Ilmselt polnud Martinil sellest erilist kahju, sest selleks ajaks oli ta 11 kuud tegutsenud All-Tec Services OÜ nimelise firmaga, millele oli selle nime andnud 19.04.2010 kui varasem Veatronhange OÜ muutis nime ja vahetas omanikku.

OÜ ALL-TEC Services (registrikood 11710420) kohta on avatud Harju Maakohtu registriosakonnas:
Äriregistri B-osa registrikaart nr 2, millele on tehtud kanded:
Harju Maakohtu registriosakonnas:
1. kanne kinnitatud 16.04.2010 (Teine, konstitutiivne ümberkujundamiskanne)
2. kanne kinnitatud 19.04.2010 (Muutmiskanne)
Registrikaardile nr 2 kantud kehtivad ja kehtetud andmed on:
Teine veerg: a) ärinimi, b) ettevõtja asukoht, c) tegevusala
1. kanne a) OSAÜHING VEATRONHANGE (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne a) OÜ ALL-TEC Services
1. kanne b) Tartu mnt 60 Tallinn 10115 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne b) Vana-Posti 7 Tallinn 10146
Kolmas veerg: osa- või aktsiakapital
1. kanne 42000 Eesti krooni.
Neljas veerg: juhatus, pankrotihaldur, likvideerija *
1. kanne Urmas Rooba juhatuse liige, isikukood 3661015 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Martin Anderson juhatuse liige, isikukood 3780226
2. kanne Urmas Rooba ei ole juhatuse liige. (kehtetu alates kandest nr.2)
* Juhatuse liige esindab osaühingut üksinda, kui registrisse ei ole kantud teisiti.
Kuues veerg: õiguslik seisund
1. kanne Õiguslik vorm: osaühing;
1. kanne Põhikiri on kinnitatud 01.11.2009 (kehtetu alates kandest nr.2)
2. kanne Põhikiri on kinnitatud 19.04.2010
1. kanne Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12
1. kanne OSAÜHING VEATRONHANGE on ümberkujundatud usaldusühingust ärinimega UÜ VEATRONHANGE
Väljatrüki lõpp

Kuigi firmade nimed muutusid, siis interneti domeenid jäid samadeks ja spam liigub edasi. Kliendide jaoks toimus ka vaid väike lisandumine arvete esitaja nimes Services lisandumisega. Maksuameti andmebaasist on praeguseks vana firma maha võetud ja pole võimalik öelda, milline summa jäädi riigile võlgu.

Firma domeen all-tec.ee jäi endiseks ja see kuulub nüüd All-Tec Services OÜ nimele.
Firma domeen all-tec.ee jäi endiseks ja see kuulub nüüd All-Tec Services OÜ nimele.

Eesti riik andestab maksuvõlad! Pärast firma kustutamist, ei saa ühestki registrist teada ka tasumata jäänud maksude summat. Vähemalt saaks nende kohta info olemasolul näägutada Martinit, et uue firma alt võiks need ära maksta.

Paljudel firmadel on raskusi aga ainult kõige alatumad saadavad spam kirju uute klientide leidmiseks või viimases hädas lasevad registrist kustutada, et registreerida uus firma senise domeeni edasi kasutamiseks. Varasemast meenub Langersen OÜ ja Ove Siiro, kes andis asjad üle Living.ee OÜ-le. Sellest on ka varem pikalt kirjutatud.

2 thoughts on “Spämmimürsk Martin Anderson läks uue firmaga All-Tec Services OÜ uuele ringile

 • 26. september 2011 at 12:10
  Permalink

  Maksuvõlgadega firmat ei saa kustutada, tehakse emtasse päring ja kui on võlgnevus siis tuleb algatada lõpetamise soovi korral pankrotimenetlus, aga kui lihtlabaselt maksud deklareerimata jätta siis muidugi kustutatakse mingi aja jooksul ära.

  Reply
 • 26. september 2011 at 12:54
  Permalink

  Tegemist ei olnud vabatahtliku likvideerimise ega pankrotiga, vaid kustutamisega Äriregistri algatusel. Sellisel juhul ei toimu maksuvõla olemasolu kontrolli, vähemalt mina ei loe seda seadusest välja. Seal on öeldud, et vaid vabatahtliku lõpetamise korral on vajalik EMTA nõusolek.

  Äriseadustikus:
  § 60. Majandusaasta aruande esitamata jätmine
  (3) Kui äriühing käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul ei ole esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada, järgides käesoleva seadustiku § 59 lõikes 4 sätestatut.
  [RT I 2006, 7, 42 – jõust. 04.02.2006]

  § 59. Ettevõtja kustutamine äriregistrist
  (4) Äriühingut ei või vabatahtliku lõpetamise korral äriregistrist kustutada ilma Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud siis, kui see on esitanud avalduse äriühingu äriregistrist kustutamiseks. Nõusoleku saamiseks esitab registripidaja kirjaliku taotluse Maksu- ja Tolliametile. Maksu- ja Tolliamet ei või nõusolekust keelduda, kui tal ei ole nõudeid äriühingu vastu. Kui nõusolekut ei ole saadud 20 päeva jooksul pärast taotluse saatmist, loetakse Maksu- ja Tolliamet registrist kustutamisega nõus olevaks.

  Lisaks. Sundlõpetamisteade ilmus 18.09.2010 nr 145. All-Tec OÜ http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=1276383

  Tsiteerin: Kui äriühing 6 kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest ei ole registripidajale esitanud majandusaasta aruannet ega põhjendanud majandusaasta aruande mitteesitamist, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu registrist kustutada. Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest 6 kuu jooksul likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise.

  Reply

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga