Suukorv Riigikogu opositsioonile

Kolmapäeval hääletati järgmise aasta riigieelarve parandusettepanekuid. Opositsioon oli justkui kaval ja ütles hääletuse punkti juurde ka selle sisu. Pärast vaheaega leidis Laine Randjärv, et riigikogu liige võib muudatusettepanekut hääletusele pannes öelda vaid selle umbri ning “fraktsioon soovib selle hääletamist.” Valitsusliit keelas igasugused muud selgitused ära, sest muidu võiks ju hiljem stengrammist lugeda, et 5. muudatusettepanek oli lasteaedade kohtadest ning see hääletati enamuse poolt maha.

Kadri Simson
Aitäh! Ma palun muudatusettepanekut number 5, mis puudutab igale lapsele lasteaiakoha programmi taastamist, hääletada.

Aseesimees Laine Randjärv
Palun, Sven Sester!

Sven Sester
Aitäh! Ma siiski tuleks korra selle teema juurde veel kord tagasi. Kui meil varasemates parlamendi debattides on see teema üleval olnud ja mina mäletan küll seda, et saab panna hääletusele vaid konkreetse muudatusettepaneku ja mitte pidada pikemaid dialooge või traktaate sel teemal, milleks see muudatusettepanek on ette nähtud, jne. Kui see nüüd tõesti nii on, siis paluks koosoleku juhatajal kutsuda korrale muudatusettepaneku tegijad. Kui minu informatsioon ikkagi on õige. Olge kena!

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Enne kui ma Kadri Simsonile annan sõna järgmiseks repliigiks, ma vastan küsimusele. Ma võtan omaks selle, et ei olnud piisavalt informatsiooni läbi vaieldud küsimusest eelmistes Riigikogu koosseisudes, ja tunnistan seda, et ei olnud teadlik täpselt kodukorras olevast sõnastusest. Seega otsustan, et ei ole lubatud pikemalt kirjeldada muudatusettepanekute sisu. Ma palun kõigil, kes soovivad panna neid hääletusele, nimetada muudatusettepaneku numbrt. Kui see on läbi vaieldud, siis see on otsus ja siin ei ole mõtet seda edasi arutada. Kas Kadri Simson võttis tagasi oma repliigi? Jah, selge. Palun, Mihhail Stalnuhhin!

Mihhail Stalnuhhin
Ma ei tea, kus ja kes on seda läbi vaielnud. Mul on käes “Õigusaktid Riigikogu liikmele 2011”. Siin on konkreetne § 106 “Muudatusettepanekute hääletamine”. Näidake mulle siin seda kohta, mis keelab põgusalt tutvustada seda, mille vastu või poolt te hääletate! Mis ei ole keelatud, on lubatud. Lõpetage see jama juba!

Aseesimees Laine Randjärv
Kui teil on pretensioon, siis palun esitage see kirjalikult. Niisuguseid debatte me ei hakka siin läbi viima. Palun, Igor Gräzin!

Igor Gräzin
Ma arvan, et koosoleku juhataja peaks tähelepanu juhtima sellele, et näiteks nii nagu kolleeg Stalnuhhin tegi, otseselt juriidilisi valeväiteid esitada ei tohi. See oli juriidiline vale.

Aseesimees Laine Randjärv
Aitäh! Palun Kadri Simson!

Kadri Simson
Aitäh! Lugupeetud kolleegid! Pikema põhjenduse Keskerakonna muudatusettepanekutest, ka selle kohta, miks riik peaks lasteaedadele raha tagasi andma, esitasin ma oma kõnes, mis toimus läbirääkimiste käigus. Praegusel hetkel panin ma hääletusele konkreetse muudatusettepaneku, öeldes, et konkreetne muudatusettepanek taastab riikliku programmi “Igale lapsele lasteaiakoht”. See oli konkreetse ettepaneku viiesõnaline kokkuvõte ilma üleskutseta, et need, kes vajutavad punast, hääletavad riikliku programmi “Igale lapsele lasteaiakoht” vastu, ja kes rohelist, taastavad selle programmi, mis taastab igale lapsele lasteaiakoha. (Aplaus.)

Aseesimees Laine Randjärv
Head kolleegid! Juhataja võtab 10-minutilise vaheaja. (Aplaus.)
V a h e a e g

Aseesimees Laine Randjärv
Kell on 19.54 ja me jätkame oma istungiga. Head kolleegid, kodukorraseadus ütleb, et muudatusettepanekud saab panna hääletusele, kuid siiski ei võimalda see pikemat sõnavõttu. Ja seetõttu ma palun piirduda ühe konkreetse ettepanekuga, ühe konkreetse lausega. Ja selgituseks: Kadri Simsoni kõige esimene lause ja ettepanek oli korrektne, 1. muudatusettepaneku juures. Jääme selle seisukoha juurde praegu ja läheme rahulikult edasi. Panen hääletusele 5. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!
Hääletustulemused Poolt hääletas 46, vastu 53 rahvasaadikut, erapooletuid ei olnud. Seega ettepanek ei leidnud toetust.

Allikas: http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&day=17&date=1321437900

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga