IRL alustas põhiseaduse lammutamist

Sellel nädalal oli 2 sündmust, mida võib kvalifitseerida Isamaa ja Res Publica Liidu rünnakuna Eesti Vabariigi põhiseadusele.

Esmalt teatas õiguskantsler, et põhiseaduses sätestatud puutumatus kehtib ka opositsiooni saadikutele ja prokuratuuril polnud õigust nende kodus läbiotsimisega saadud materjale kohtus süüdistuse esitamiseks kasutada. Sellele järgnesid meedias väited, et põhiseadust tuleb muuta selliselt, mis võimaldaks politseiriigi agentidel(LOE: KAPO) ikkagi saadiku puutumatusest mööda minna. Näiteks laarik Jüri Adams, kes pole praegu midagi peale haleda minevikunime, leidis Eesti Reformierakonna ringhäälingus lausa põhiseaduse autorina meediapinda. Tal oli ka vägev sõnum: “Jüri Adams: saadikupuutumatust puudutav põhiseaduse paragrahv on praak“. http://uudised.err.ee/index.php?06263293 Ma usun, et saadikute puutumatus on laialt levinud nähtus teistes riikides. Isegi Saddam Husseinil oli see Iraagi presidendina olemas ja see riik polnud sugugi kõige demokraatlikum.

Ma muidugi möönan, et läbiotsimiseks Riigikogu nõusoleku saamine on problemaatiline aga meenutan, et Siim Kallas, Heiki Kranich, Jaanus Tamkivi ning Margus Hanson (kõik Eesti Reformierakonnast) jäeti puutumatusest ilma ja nende vastu esitati ka kohtus süüdistused ning selle kõige juures polnud vajadust nende kodusid läbi otsida. Samamoodi läks ka Ester Tuiksoo ja Villu Reiljani juhtumis. Järelikult ei ole õigus saadiku koju tungida piisav põhjus, et alustada põhiseaduse muutmist. Kui mõni saadik on korraldamas seadusega vastuolus olevat, siis selle jäljed jäävad ka tema kodust väljapoole kui räägitakse valgekraede kuritegudest. Ta peab vähemalt kasutama sidevahendeid või sõidukeid, mingit muud pinda.

Neljapäeval korraldati Riigikogu saalis OTRK rahvaloenduse teemal, mille alamteemaks oli laste eest valimistele lisahääle andmine. Selles on 2 ideed, mis kumbki ei haaku põhiseadusega. Esiteks ütleb §57, et hääleõiguslik on kaheksateist aastane kodanik. Valimisea langetamine 16 aastale tähendaks seetõttu põhiseaduse muutmist. Siiani on seda tehtud 2/3 parlamendi häältega ja selle peavad kinnitama 2 valitud Riigikogu koosseisu. Mina ei näe argumente, mis õigustaksid põhiseadusega mängimist. E-valimiste andmed näitavad, et noorte ehk kuni 23-aastaste valijate aktiivsus on kõige väiksem ning 5 valimise jooksul aina vähenenud. Seega pole tegemist valimas käimisest huvitatud noortega. Selle teema algatasid poliitikud, kes soovivad endale uut valijagruppi ja nende hääli tekitada, sest nad on seniste noorte soovid hüljanud, jätnud nad töötuteks. Tööpuudus on Eesti noorte seas märgatavalt suurem kui keskealiste või vanemate seas ja seda ei korva õigus valimistel osaleda.

Eile kõlas ka laiem idee anda kohe sündinud lapse eest valimisteks lisahääl tema vanematele. Euroopa Liidus ei tunta taolist hääle kinkimist. Kehtib põhimõte, et valija hääletab ise. Tõsi, Hollandis vist oli hääletamine läbi esindaja(proxy) aga selleks peab enda hääle andmist volitav isik olema kodanik ja selleks mingi tõsine põhjus. Näiteks tal on liikumispuue või mõni muu puue, mis takistab tal isiklikult valimisjaoskonda minna. Kuna Hollandis on valimas käimine kohustuslik, siis selle pärast ka taolised järeleandmised.

Demokraatias kehtib põhimõte, et hääleõiguse saab täisealine kodanik, kes on piisavalt vana, et perekond ei pea teda enam lapsena üleval pidama ja samuti hääletab iga valija ise. Lapse eest hääle andmine saab toimuda ainult temale muude õiguste äravõtmise arvelt. Näiteks lõpetame talle lapsetoetuse maksmise pärast valimisõiguse omandamist. Mingu tööle ja teenigu raha, et riigile maksta.

Ajaloos on tuntud ka sellist valimist, kus hääleõigus oli meestel (Eestis umbes 1923. aastani, Šveitsis 1978. aastani kui ma ei eksi). Lisaks võis kehtida varanduslik nõue, et vaestel polnud hääleõigust. Meenub Tallinna linnas eestlasest linnapea valimine, sest majaomanike arv oli kasvanud ja balti-sakslased ei suutnud enam domineerida.

Kui endiselt räägitakse lapse eest valimisest, siis mina arendaksin seda ideed edasi ja ütlen, et kõik hääled mingu vanimale elus olevale vanemale. See tähendab, et kasvõi vanaemale ja isale, kes siis hääletavad näiteks keskealise Hvostovi ja tema täisealise lapse eest. See oleks muidugi vanurite võim, mida Tõnis Lukas eile sarjas. Samas oli täna Terevisioonis Aimar Altosaar, kes tegeleb 50+ ealiste inimeste tööhõivega. Nagu näeme, siis IRL-i parteis on nii lapsele hääle andjad, pensionäride hääle äravõtjad (nende gerontokraatias süüdistajad) ja pensinäride eest seisjad.

Lõpetuseks. See on põhiseaduse ründamine, et tähelepanu kõrvale viia muudelt teemadelt. Osaliselt ka IRL-i ellujäämise küsimus, sest praegused lastega pered pole neid märgatavalt toetanud. Samuti mitte muukeelsed valijad. Nii peavadki nad endale ellujäämiseks uusi valijagruppe mängu tooma ja hääli tekitama, muutes selleks põhiseadust. Soovitan neile veel ettepanekut, et kõigile vähemalt 65 000 € suuruse pangakonto omanikele antakse valimistel lisahääl. Selle põhjus oleks muidugi see, et rikkad inimesed teavad ühiskonna vajadustest ja neil on eriti suur soov, et ühiskond (nende vara) kestaksid edasi. Väiksepalgalised võivad minna ju Soome või Iirimaale tööle aga (krooni) miljonärid siit ei page.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga