Ära takista vaenlast(Reformierakonda) vigade tegemisel

Midagi uskumatut on toimunud, et Eesti Reformierakond viskas välja liikme(Silver Meikar), kes riigiprokurör Heili Sepa kirja pandud teksti järgi pole esitanud valeväiteid või valetanud tunnistusi andes. Lisaks temale oli veel pool tosinat tunnistajat, kellel samasugused juhtumid erakonnale annetamise skeemidega  aga nemad pole justkui Reformierakonna mainet kahjustanud ja saavad edasi liikmed olla. See on nii tüüpiline käitumine, et esimesed heidetakse (välja).

Ma lugesin need 36 lehekülge määruse teksti läbi ja leidsin selle põnevama olevat kui valdav enamus ETV uurivatest saadetest või debattidest. Seal joonistus välja selge muster, kuidas raha liikus parteile ja kuivõrd vähe tehti nende hilisemaks uurimiseks. Näiteks jäeti seal mulje, et kõnede logid pole praeguse ajani säilinud aga ometigi on seaduses kirjas, et tsentraalse jälgimise süsteemi logifailid kehtivad lausa 5 aastat.

Elektroonilise side seadus § 113

(3) Sideettevõtja on sidevõrgule juurdepääsu võimaldamise raames kohustatud:
1) võimaldama jälitus- või julgeolekuasutusel valida sõnumid ning tagama nende ülekandmise jälitus- või julgeolekuasutuse tsentraalsesse või kaasaskantavasse jälgimisseadmesse muutmata kujul ja reaalajas;
2) tagama sõnumite ülekandmise kvaliteedi, mis on samaväärne sideettevõtja poolt osutatava tavapärase teenuse kvaliteediga;
3) tagama valitud sõnumite ja nende ülekandmisega seonduvate andmete kaitse.

(5) Sõnumi tsentraalsesse jälgimisseadmesse ülekandmine peab toimuma sõnumit jaotavat liidest ning vastavat riist- ja tarkvara kasutades, tagades tsentraalse jälgimisseadme abil teostatud toimingute kohta sõltumatute logifailide (toimingu aeg, liik, objekt ja number) säilimise vähemalt viis aastat.
[RT I 2009, 37, 252 – jõust. 10.07.2009]

Seaduse versioon https://www.riigiteataja.ee/akt/123032011011

Mina usun küll, et tehniline võimekus on olemas ja logid/sõnumid on säilinud vähemalt 5 aastat. Võimalik, et lisaks SMS-idele ja suurem osa kõnede salvestustest. Ma ei mäletagi, kas see oli juba mullu või sellel aastal, kus sidefirmad väitsid, et nemad kõnesid ei salvesta ja sellega seoses tuli välja, et korralikult pakitud ja arusaadavate sõnadega kõnedele ei kulugi eriti palju kõvakettaid. Summa oli vist 10 tuhat € kõigi aasta jooksul Eestis räägitud kõnede eest.

Tunnustan prokuratuuri, kes pidi hoidma tasakaalu oma töö tegemise ja poliitikute saladuste hoidmise vahel. Nad said sellega hakkama, sest osad saladused tulid küll välja aga need jäid “naised saunas rääkisid” tasemele ning ühtegi fakti sellega seoses ei leitud. Erinevalt näiteks autoriõiguste juhtumitest, kus süüdistatav peab oma seaduspärast tegevust tõestama, peab erakonna rahastamise puhul endiselt prokuratuur tõestama, et raha oli must. See tundub 21. sajandil vana põhimõttena. Eesti võiks ka minna üle lähenemisele, et kahtlase annetuse korral peab inimene tõestama, et see raha pärines seaduslikest allikatest. Sellega hoiaksime märgatavalt kokku politsei ja prokuratuuri raha, kes peavad siiani selle ebaseaduslikkust tõestama. Möönan, et see oleks põhimõtteline muutus aga autoriõiguste valdkonnas see töötab ja ma ei näe põhjust, miks see ei võiks erakondade rahastust selgemaks muuta.

Pealkirja juurde tulles, siis pärast 15. oktoobrit on Reformierakond ikka tänuväärselt käitunud ja teemat üleval hoidnud. Möödunud nädalal tehti selle prokuratuuri otsuse üle nalja, et “mida muud sealt oligi oodata” aga nüüd ei pidanud erakond vastu ja läks järgneval nädalal veel uude lahingusse.

Meikari kaotamine polnud erakonnale märgatav kaotus. Viimastel kohalikel valimistel(2009) sai ta 44 häält(Tallinnas), mis Riigikogu liikme kohta on ikkagi läbipõrumine. Arvestades juba aastaid varem parlamendis olemist ja aktiivset tööd Ukraina ja Valgevene teemal. Kui neis riikides midagi toimus, mingi protest, siis muidugi oli Meikar seal kohal ja ERR ning muud kanalid tegid sellest kajastusi. Pärast sellist meedia tähelepanu oleks ikka neljakohalise arvu hääli pidanud võtma.

Vaatasin tänaseid uudiseid ja mõtlesin, et kõigis erakondades on hülgajad. Meikar Reformierakonnas, ennast demokraatideks nimetavad Vakra, Boroditš, Laanet, Luigas, Kaljuvee, Seppik, Varek, Savisaar-Toomast ja teised Keskerakonnas, Vaba Isamaaline Kodanik jällegi IRL-is. Ainus, kellel pole sisetüli järel lahkunuid, paistavad olevat sotsiaaldemokraadid.

Meikar lubas küll poliitikuna jätkata aga see on nagu ilma lubadeta taksojuht. Soov on olemas aga puuduvad volitused. Ta pole praegu ju kusagile valitud ja mandaadi omamine või erakonna struktuuris juhtival kohal töötamine on minu jaoks poliitikuks olemise kriteeriumid. Siiani polnud tal valijate mandaati, nüüd pole ka erakonda ja nüüd veel rääkida poliitikust oleks ikka äärmiselt kohatu.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga