eliitinimesedpoliitika

Internetis nuhkimine saab ainult kasvada

Sattusin vaatama YLE1 pealt ameeriklaste filmi, mis rääkis Edward Snowdeni paljastatud internetis nuhkimise ja salvestamise võrgustikust. Kõik suured on selle osalised: Facebook, Skype, AOL, jne.

Selles filmis oli üks AT&T töötaja, kes juba 2002. aasta paiku leidis oma tööandja (USA suurim sidefirma) ruumidest ühe ukse, millel puudus käepide ja kuhu viivad kaablid tulid otse nende keskusest. Tegi neid uurides järelduse, et firma oli võimaldanud kogu oma liiklust kopeerida. Sellest tuleb ka nuhkimise programmi nimetus PRISM, mis on inglise keeles prisma ehk klaasist kolmnurk, mis jaotab valguse (sidekaablis) kaheks. Sellist kopeerimist ei saa pealtkuulamisena tuvastada. Lihtsalt kogu võrguliiklus on jagatud nuhkijatele.

Ka Eestis toimub samasugune KOGU sideliikluse kopeerimine eraldi seadmesse, mida edasi juhib meie vastuluure. Olen sellest juba varem kirjutanud, kuidas KAPO nuhib internetis ja telefonides:

Elektroonilise side seadus §113.
(5) Sõnumi tsentraalsesse jälgimisseadmesse ülekandmine peab toimuma sõnumit jaotavat liidest ning vastavat riist- ja tarkvara kasutades, tagades tsentraalse jälgimisseadme abil teostatud toimingute kohta sõltumatute logifailide (toimingu aeg, liik, objekt ja number) säilimise vähemalt viis aastat.
[RT I 2009, 37, 252 – jõust. 10.07.2009]

Ka filmist tuli välja, et NSA oli kasutanud oma nuhkimistöös ühte vana president Nixoni aegset käskkirja, mis oli valminud interneti eelsel ajal. Nad sundisid sellega sideteenuse pakkujaid andma ligipääsu oma võrgule ja klientide andmetele.

Interneti salvestamine on järjest odavam, sest andmekandjad muutuvad odavamaks ja suuremaks. See on justkui ajamasin, millega saab minevikku tagasi minna ja uusi juhtlõngu leida. Näiteks füüsiliste inimeste kohtumine on ajas ja ruumis kordumatu sündmus, mida ei saa hiljem samamoodi taaslavastada. Virtuaalses maailmas saab talletada ja taasesitada kõik vahetatud infoühikud, lisaks otsida märksõnade või etteantud parameetrite (IP aadress) järgi lisainfot.

Vaatan just praegu kõrvalt TTV pealt filmi, kuidas jälitati Usama bin Ladini organisatsiooni tippjuhte (Zawahiri). Mis andis mulle mõtte, et siseriiklik politseiriik koos nuhkimisega on loodud selleks, et ühiskond püsiks koos ja selle eliidile ei esitataks väljakutset mõne teise inimeste grupi poolt. KAPO tegeleb praeguste juhtide võimu garanteerimisega, et uusi parteisid ei tuleks juurde ja keegi ei kõigutaks paati, milles istuvad koos koalitsioon ja opositsioon.

Ajaloos on ka varem esinenud tsivilisatsioonide kokkuvarisemist, kus varem sõdu pidanud, epideemiaid ja loodusõnnetusi üle elanud või suuri ühiskondlikke muutusi üle elanud ühiskonnad on järsku hukkunud(langenud). Justkui inimesed oleks käed rüppe lasknud ja öelnud, et ma enam ei viitsi, las lõpp tuleb. Kas võib olla, et ka meie Lääne demokraatia on jõudnud selleni, kus kodanikke tuleb hirmutada terroristidega, et nad oleksid hirmul ja valmis töötama järgmised 25-40 aastat, et saaks tasutud riigile võetud välisvõlg EGA hakkaks kahtlema kogu riigikorralduse mõttekuses? See oleks midagi sarnast Lääne-Rooma langusega, mis oli oma laienemise ja ülalpidamise kuludega (nagu tänapäevalgi teede ehitamine ja infrastruktuur veele) pannud maksumaksjatele (põlluharijatele) nii suure koorma, et nad ei olnud valmis elu hinnaga võitlema madalama arengutasemega barbarite vallutuse vastu. Nad vallutasid alad ja pakkusid märksa väiksemate maksude eest ainult eluks hädavajalikke avalikke teenuseid(korrakaitse, vallutajate-rüüstajate eemalhoidmine).

Ükski terrorist ei prooviks riiki kukutada ettepanekuga, et ehitame raudtee Poola(Rail Baltic), mis kulutab suure osa terve aasta jooksul tehtavatest rahapaigutustest. Ometigi meie valitsus just seda teed läheb, sest nad mõõdavad oma edukust betooni, torude ja asfaltiga ehk mida suuremad projektid, seda suurem saavutus ja järelikult ka märk edukalt toimunud juhtimisest. Rail Baltica on justkui Egiptuse püramiidid, mis omasid tähtsust eliidile (said siduda usuga tähtedesse) aga põlluharijate elu muutsid hoopis vaesemaks ega parandanud ühegi vaese inimese elukvaliteeti. Mis viib kummalise järelduseni, et terroristide võimuletulek tooks kaasa maksukoormuse languse, sest neil ei ole taga suurt parteivõrgustikku, kes tahab töökohti ega ka lubadusi üha kallimate ja sisutühjate projektide läbiviimiseks.

Just sellise tõe takistamiseks tulebki kogu interneti liiklus salvestada, et sealt välja sõeluda need infokillud, mis võivad ühiskonnas esile kutsuda muutusi, milleks eliit ei ole valmis. Salakuulajad on olnud kõigil valitsejatel, lihtsalt enneolematu on 21. sajandi võimalus pealtkuulata kõigi kodanike kõiki (elektroonilisi) vestlusi. Seda ei saa ka otseselt salakuulamiseks nimetada, sest luurajad loevad ja kuulavad ju kopeeritud andmeid, mitte neid, mis läksid adressaadile. See on selline olukord, et kirjutate paberil kirja aga selle all on kopeerimispaber ja selle all teine kirjapaber, mis läheb teie teadmata kolmandatele inimestele lugemiseks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga