Directa OÜ on Eesti oma pettur firma nagu European City Guide

Infoportaali emateab.ee haldav Directa OÜ helistab firmadele andmete täpsustamise ettekäändel aga pärast esitab 395 + käibemaks = 474 kroonise liitumisarve (tänane Delfi artikkel). Selle tasumise järel maksad 350 krooni + käibemaks kuus ehk 5040 krooni aastas. Ma sain info ühelt firmalt, et aasta jooksul said nad Directa OÜ ehk emateab.ee vahendusel ühe (!) hinnapäringu ja …

Continue reading ‘Directa OÜ on Eesti oma pettur firma nagu European City Guide’ »

Üleskutse Directa Oy Emateab.ee ohvritele juhtumist teatamiseks

Tunnen tõsist huvi Soome firma Directa Oy Eestis tegutseva kontori tegevuse vastu, mis meil tegutseb infokataloogide seas Emateab.ee nime all. Kui keegi on veel kokku puutunud nende väljapressimisega, siis palun siin märku anda. Seda võib teha kommentaari kujul või skype programmi vahendusel. Eriti pakuvad mulle huvi järgmised aspektid: 1) Kuidas toimus liitumine või andmete kinnitamine …

Continue reading ‘Üleskutse Directa Oy Emateab.ee ohvritele juhtumist teatamiseks’ »