Directa OÜ on Eesti oma pettur firma nagu European City Guide

Infoportaali emateab.ee haldav Directa OÜ helistab firmadele andmete täpsustamise ettekäändel aga pärast esitab 395 + käibemaks = 474 kroonise liitumisarve (tänane Delfi artikkel). Selle tasumise järel maksad 350 krooni + käibemaks kuus ehk 5040 krooni aastas.

Ma sain info ühelt firmalt, et aasta jooksul said nad Directa OÜ ehk emateab.ee vahendusel ühe (!) hinnapäringu ja selle eest küsitakse neilt viis tuhat krooni. Järgnevalt pildilt on näha, et otsingutulemuste hind kokku võib olla 4200 krooni + käibemaks. Sellest üle jäävate eest nad raha ei küsi. Oh kui suuremeelne nendest! Ainukene asi, et ei saadud mitte ühtegi klienti!

emateab.ee ehk directa oü infopäring maksab 4200 krooni
emateab.ee ehk directa oü infopäring maksab 4200 krooni

Lisan siia ka suurema pildi sellest raportist.

emateab ehk directa raport marksonade otsing
emateab ehk directa raport marksonade otsing

Tänaseks kuupäevaks on firma Directa OÜ (emateab.ee) vabanenud kuu algul olnud 98 404 kroonisest käibemaksu võlast ja alles on vaid intressivõlg 123 361 krooni.

emateab.ee ehk directa oy tasumata maksud 123 tuhat krooni intresse
emateab.ee ehk directa oy tasumata maksud 123 tuhat krooni intresse

*

MAKSUVŐLGADE TŐEND
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maksumaksjal Directa OÜ (11418748) seisuga 25.10.2010 maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 123 361,68 krooni.
MKS § 27 lg-st 2 tulenevalt ei kajastu maksuvőlgade tőendis maksuhalduri poolt määratud maksuvőlad, mille haldusaktiga määratud tasumise tähtpäev pole veel saabunud.
MKS § 14 lg 5 kohaselt väljastab maksuhaldur maksuvőlgade puudumise tőendi ka juhul, kui maksukohustuslase maksuvőlg kőikides sama maksuhalduri poolt hallatavate maksude puhul ei ületa 100 krooni vői kui maksuvőla tasumine on tasumisgraafikus.

Uus seotud isik Directa OÜ-ga on

Kristo Rannamets Directa OÜ müügijuht 55562473

Tema sõbrad on veel:

Here are some of Kristo Rannamets’s friends:

Priit Simson

Kas tõesti EPL-i ajakirjaniku Priit Simsoni sõber töötab firmadelt raha välja petmisega?

Mis juhtub nendega, kes ei tunnista Directa OÜ taolisi nõudeid? Nemad antakse Eestis inkassosse!

VÕLATEATIS

Käesolevaga teatame, et Teil on tänaseni Kreeditorile tasumata alltoodud võlgnevus, mis on sissenõudmiseks üle antud inkassoettevõttele Intrum Justitia AS.

Lähtudes VÕS §-st 76 lg 1 ja 2, tuleb kohustised täita ranges vastavuses seadusest tulenevate nõuetega, järgides hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid. Eeltoodu alusel ei ole ühepoolne kohustuse täitmisest keeldumine lubatud. Makseraskuste või nõude põhjendamatuse korral kontakteeruge meiega koheselt. Aktsepteerime vaid kirjalikke maksegraafikuid või pretensioone.

Palume võlgnevuse likvideerida hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul.

Kui ülalmärgitud tähtajaks ei likvideerita võlgnevust, avaldame Teie kui võlgniku andmed Krediidiinfo AS´i maksehäireteregistris www.krediidiinfo.ee.

Loodame, et kasutate võimalust nõude kohtuväliseks tasumiseks vältides nii täiendavaid kulutusi, mis kaasnevad küsimuse lahendamisel kohtu kaudu.

Tasumata arved

……………………………………………………

Arve/lepingu nr Arve kuupäev Maksetähtaeg Põhivõlg

36931 03.09.2010 17.09.2010 5.040,00

……………………………………………………

Sissenõude kulud vastavalt VÕS § 115 lg 1:
786,24
Põhivõlg:
5.040,00
Viivis vastavalt VÕS § 113 lg 1:
23,20
————

Nõue kokku:
5.849,44

Tasumisele kuuluva summa 5.849,44 krooni palume tasuda Intrum Justitia AS arveldusarvele 333490960003 Danske Bank A/S Eesti filiaalis. Maksekorraldusele palume lisada viitenumbri 3621512068.

Lugupidamisega

Anatoli Jort
Intrum Justitia AS
Tel 606 0996
Mob 503 7965
Faks 606 0991
[email protected]
www.intrum.ee

Olen sellest portaalist varem kirjutanud, et tegemist on Soomes tegutseva Directa Oy tütarfirmaga, millel on samad omanikud ja möödunud aastast on selle eesotsas meie kohalik kõlupea. Samuti seda, et firmal on maksuvõlg.

Samuti seda, et Soomes on sealne Directa Oy kohtusse antud juba viimased 3 aastat täpselt samasuguse eksitava turunduse ja räige pettuse pärast.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga