EMT kulutab 42 600 krooni huulte pildiga kaubamärkidele

Tundub, et mobiilside firmal EMT on raha sedavõrd palju ja Minu EMT paketid hästi sisse toonud, et nad kulutavad 42 600 krooni vaid punaste huulte piltide kaubamärgina registreerimisele.

22. veebruaril esitasid nad taotluse kaubamärgina registreerida ühe versiooni järgnevatest huultest:

http://www2.epa.ee/pictures/X7877058.gif
http://www2.epa.ee/pictures/X7877058.gif

Mõnus, tuleb kohe selline soe, pehme ja armas tunne kui seda pilti vaatad.

Kokku on selliseid huulte pilte Patendiametis menetluses 6 erinevat, ka vasakult ja paremalt poolt vaadatuna ning ilmselt siis moodustavad need kokku ühe 6 kaadriga animatsiooni.

Nende juurde kuulub punase teksti kaubamärgina: Kõik jutud. Null lepingut. Samuti punase kirjaga Simpel. Need kaks kokku lähevad maksma veel 7800 krooni kummagi eest ehk siis 15 600 pärast menetluse edukat läbimist ja registreerituks osutumist.

Teenustena on need siis käibele minemas järgmistest valdkondades ja tegevustes:

Klass 9    teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasedastusaparatuur; optilised, magnetilised ja muud andmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; sideaparatuur ja -seadmed; arvutite riist- ja tarkvara; arvutite lisa- ja perifeeriaseadmed; elektroonilised publikatsioonid.
Klass 16 paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajalehed, ajakirjad, raamatud, kataloogid, brošüürid, reklaamlehed, köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse.
Klass 35 reklaam, reklaamipinna üürimine; ärijuhtimine; kontoriteenused; äriinfo; oksjonid, enampakkumised; müügikampaaniad; andmetöötlus arvuti abil; arvutiandmebaasidesse info kogumine ja selle süstematiseerimine, sh interneti või muu andmevõrgu vahendusel; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti või andmevõrgu vahendusel.
Klass 36 kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kõik eelnimetatud teenused ka interneti või muu andmevõrgu vahendusel.
Klass 38 side, sh telefon-, raadiotelefoni- ja satelliitside tagamine ja mobiiltelefoniteenused, sideseadmete üürimine, rentimine, arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti abil; elektroonilised tellimused; elektronpost; interaktiivsed telekommunikatsiooniteenused; veebiühenduse võimaldamine; teenused andmete ja /või informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest; eelnimetatud teenustega seotud infoteenused; uudisteagentuurid.
Klass 39 transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine; kõik eelnimetatud teenused ka interneti või muu andmevõrgu vahendusel.
Klass 41 haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; kõik eelnimetatud tegevused ka interneti või muu andmevõrgu vahendusel.
Klass 42 toitlustamine, tähtajaline majutus; meditsiin, hügieen ja iluravi; veterinaarsed ja põllumajanduslikud teenused; juriidilised teenused; teaduslikud ja tööstuslikud uurimused; programmeerimine; arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutiandmebaaside kasutusaja üürimine; veebisaitide valmistamine ja haldamine; arvutite riist- ja tarkvaraalased konsultatsioonid; arvutitarkvara installeerimine; arvutite riist- ja tarkvara üürimine ning laenutus, avalike internetipunktide teenused.

Meenub, et Eesti Ekspress ja Delfi taotlesid ja vist ka said kaubamärgid “maika” ja “kuut”.

Ma olen alati arvanud paremini neist firmadest, mis on teinud kulutusi ka kaubamärgi ja intellektuaalse omandi kaitsmiseks aga antud juhul on minu etteheide pigem ühe hea pildi asemel hoopis 5 pildi lisaks registreerimine. Samuti tuleks mainida, et nende registreerimisel kulub riigilõivu peale veel 4200 krooni.

Kiidan aga asjaolu, et asi võeti ette ilma vahendajata, mis oleks kogu ettevõtmise vähemalt poole kallimaks teinud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga