“Teeme Eesti suuremaks” ei ole enam president Toomas Hendrik Ilvese kaubamärk

Miks hüüab Toomas Hendrik Ilves Kadriorust Teeme Eesti suuremaks, mis on Eestis registreeritud kaubamärgina aktsiaseltsile? See on kas tema (nõunike) teadmatus intellektuaalsest omandist või siis varjatud reklaam AS Eesti Ajalehed jaoks. Minu jaoks oleks see samavõrd imelik kui ta teataks “Palju toredaid inimesi,” “Kodust algab Eestimaa” või “Eesti eest.” Kõik need fraasid on samamoodi kaubamärkidena registreeritud.

Tema ametiaeg algas kõnega “Teeme Eesti suuremaks” aga lõppeb kampaaniaga “Talendid koju”. Isegi vaatamata esmaspäevale esitatud programmile “Teeme Eesti suuremaks”, sest meil oli võimalik hinnata tema senist viisaastakut. Minu meelest on 5 aastaga olnud suundumus siit ära ehk väiksemaks tegemisele. Seejuures pole ta paar viimast aastat rääkinud, et teeme Eesti suuremaks, sest siit on ilma selletagi ära mindud. Lihtsalt majanduslikud tingimused on teised kui tema ametisse asumisel.

Järgnevalt katkendid Toomas Hendrik Ilvese ametisse asumise kõnest Riigikogus(9.10.2006), mis kandis pealkirja “Teeme Eesti suuremaks”.

Kuid üks inimpõlv – kakskümmend aastat – on aeg, mille põhjal saame otsustada: kas tulime toime või mitte? Kas me oleme teinud Eesti suuremaks, paremaks, turvalisemaks ja kodusemaks? Eesti Vabariigis sündinud ja kasvanud põlvkond ei pea enam kuulama ega mõistma vabandusi, et nende vanematel polnud teist valikut, et me küll tahtsime, aga ees olid vesi ja kõledad kaljud. Meil pole enam õigust vabandada end välja, öeldes “taasiseseisvunud Eesti”. /…/

Sestap ma alustangi oma ametiaega üleskutsega kõigile kaaskodanikele: see on teie riik, tema tulevik on teie kätes. Ainult teile kuulub privileeg ja samas kohustus otsustada, kuidas me edasi läheme ja millise Eesti me oma lastele pärandame. Kas sellise Eesti, mis hoolib teistest, olgu selleks teiseks kas mõni Euroopa Liidu uus naaberriik või su isiklik naabrimees? Või hoopis sellise Eesti, kus me iseenda kõrval ligimest ei märka? Kas me heidame oma kaaskodanikele ette minevikku või otsime ühiselt uusi lahendusi? Kas me irdume riigist või võidame armastuse ja hoolivusega, et meile kõigile oleks me isamaa me õnn ja rõõm? Teeme Eesti suuremaks! See on üleskutse teile, armas rahvas, Riigikogule ja valitsusele, mulle endale – meile kõigile. Aitäh! (Aplaus.)

Allikas: Riigikogu stenogramm

Mis kõige imelikum, siis Toomas Hendrik Ilves pidas oma kõne 9. oktoobril 2006 ja samal päeval esitati Patendiametisse kaubamärgi taotlus, millega AS Maaleht soovis kaitsta sõnad TEEME EESTI SUUREMAKS kolmes kaupade ja teenuste klassis, sealhulgas ka haridus, väljaõpe, esinemiste korraldamine, pildid, plakatid, jne.

Väljavõte Kaubamärgilehest (nr 12. 2007) lehekülg 17, mis teavitab kaubamärgi TEEME EESTI SUUREMAKS registreerimise otsusest. Taotlejaks on AS Maaleht, taotlus esitati 9.10.2006 ehk samal päeval Toomas Hendrik Ilvese ametisse nimetamisega.
Väljavõte Kaubamärgilehest (nr 12. 2007) lehekülg 17, mis teavitab kaubamärgi TEEME EESTI SUUREMAKS registreerimise otsusest. Taotlejaks on AS Maaleht, taotlus esitati 9.10.2006 ehk samal päeval Toomas Hendrik Ilvese ametisse nimetamisega.

Kui ma mäletan õigesti, siis Ilves kõneles umbes 15.11 paiku aga taotluse esitamise osakond oli Patendiametis avatud kella 15.30-ni ja postkast kuni 23.59-ni. Kes varastas kelle idee? Kas Maaleht tahtis neid kolme sõna kaubamärgina registreerida varem ja Ilves tuli samadele sõnadele oma ametivande järgset kõnet koostades? Või oli nii, et ajalehe toimetus muutis kaubaks presidendi kõne ja sõnumi tähtsaima osa?

Tagantjärgi meenutades, ei saa eriti väita, et president Toomas Hendrik Ilves või AS Maaleht oleks neid kolme sõna märkimisväärselt kasutanud. Kaubamärk registreeriti praeguseks juba üle 3 aasta tagasi – 06.03.2008.

Registreeringu number 44814
Registreerimise kuupäev 06.03.2008
Registreerimistaotluse number M200601312
Taotluse esitamise kuupäev 09.10.2006
Staatus Registreeritud
Kehtivuse lõppemise kuupäev 06.03.2018
Avaldamise kuupäev 03.12.2007
Kaubamärk TEEME EESTI SUUREMAKS

Omanik AS Eesti Ajalehed, Narva mnt 11e 10151 Tallinn EE
Patendivolinik Villu Pavelts, LASVET Patendibüroo OÜ, Suurtüki 4a 10133 Tallinn

Klass 16 paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjapaber; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kontoritarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid; klišeed; brošüürid, pisitrükised, graafikatrükised, kaardid, kalendrid, kataloogid, pildid, plakatid, postkaardid, prospektid, raamatud, perioodilised väljaanded, ajalehed, ajakirjad, koomiksid.

Klass 35 reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; sise- ja välisreklaam, reklaam Interneti vahendusel; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad, -reklaam; näidiste levitamine; turu-uuringud; konsultatsioonid (ärialased); ärikoolitus; äriinfo, sh Interneti vahendusel.

Klass 41 haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; kirjastamine; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; puhketingimuste loomine; esinemiste korraldamine; kontsertesinemised elavettekandena ja vabaõhukontserdid ning -lavastused; etenduste lavastamine ning produtseerimine; näituste korraldamine; aedkoolid, puhke-, meelelahutus- ja haridusteave; vabaõhuetenduste, vaatemängude ja teiste sarnaste ürituste lavastamine ning produtseerimine; spordi-, haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine ja läbiviimine; kongresside, seminaride ning teiste sarnaste ürituste korraldamine ja läbiviimine; aianduse ja põllumajandusega seotud teenused, mis kuuluvad antud klassi; kõigi loetletud teenuste alased konsultatsiooni-, nõustamis- ja informatsiooniteenused.

Allikas: Eestis registreeritud kaubamärkide andmebaas

Tänaseks päevaks on AS Maaleht vahetanud ärinime ja tegutseb edasi AS Eesti Ajalehed all. Ta on Ekspress Grupp AS-i osa, mis tegeleb Eesti Päevalehe ja nädalalehtede Eesti Ekspress ning Maaleht kirjastamisega.

President Toomas Hendrik Ilves on neid kolme sõna kasutanud oma kõnedes, viimati Reformierakonna suvepäevadel esinemisel (Meie ise kodanikena teeme Eesti suuremaks ja paremaks) ja natuke täiendatud kujul ka oma viimases suuremas kampaanias – Talendid koju. Selle leheküljel Facebookis on ühel juhul pildi all kiri “Teeme Eesti koos suuremaks” ja tekstis siis keeleliselt õigem “Teeme koos Eesti suuremaks”. Või vähemalt minu jaoks tundub teine versioon õigemana.

Teeme koos Eesti suuremaks on presidendi viimase kampaania "Talendid koju" üks tunnuslauseid.
Teeme koos Eesti suuremaks on presidendi viimase kampaania "Talendid koju" üks tunnuslauseid. Allikas http://www.facebook.com/talendidkoju?sk=info

Sellel kampaanialehele talendidkoju.ee on jällegi kasutatud seda nelja sõnalist lauset ehk “Teeme koos Eesti suuremaks” ja mitte esialgset Riigikogus peetud kõne mõtet. Kas võib põhjus olla selles, et kaubamärgi omanik Narva maantee 11E majast informeeris Kadrioru lossi, et vahepeal on asi muutunud nende omandiks? Tõenäoliselt mitte, see on lihtsalt kampaaniameistrite töö tulemusel natukene täienenud.

Talendid koju kampaania koduleht talendidkoju.ee internetis
Talendid koju kampaania koduleht talendidkoju.ee internetis. Suurendamiseks kliki pildil.

Seejuures on ettevõtmisel ka Euroopa Liidu rahastus. Mis ei ole üldsegi üllatav, sest Eesti maksumaksja on sellele ilveskonnale olnud lüpsmise objektiks juba möödunud sajandi lõpust. Kuid see on juba teine teema ja sissekanne. Kõik rahvad on alati oma valitsejaid üleval pidanud ja neid ka vajadusel kukutanud kui kulutused lähevad liiga suureks ja hakatakse elama erinevates maailmades.

See oli minu tänase päeva tähelepanek president Toomas Hendrik Ilvese ja valimiskampaania teemal. Jäänud on 4 päeva, mille jooksul kuuleme ja näeme veel arutelusid, mis tõenäoliselt midagi ei muuda ja Eestis jätkub poliitilise masina tühikäigul töötamine ehk paigalseis.

Soovitan Toomas Hendrik Ilvesele veel teisi kaubamärke, mida võib loosungitena kõnedes hüüda:

  • Palju toredaid inimesi. (Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus)
  • Kodust algab Eestimaa (Eestimaa Rahvaliit)
  • Hea toit, parem tuju (Atria Eesti AS), mõeldes Kadriorule või Ärmale
  • armastan sind sa oled ilus (Tallinna Kaubamaja AS)
  • Kodu algab lastetoast! (AS SUWEM)
  • Piiks-piiks ja raha tuleb (Folkia AS), mõeldes Ärma rendilepingule
  • Ma armastan Eestimaad (Ettevõtluse Arendamise sihtasutus), mõeldes Reformierakonnale
Ma armastan Eestimaad on samasuguse kujundusega kui Evelin Ilvese tehtud Welcome to Estonia

Selle viimase juures tuleks mainida ja Eesti Reformierakonna äärmiselt sarnase kujundusega reklaame 2009. aastast.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga